SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Aktualno

Aktualne novice iz Intereurope

INFORMACIJA O PREJETEM OBVESTILU V ZVEZI S POTEKOM PRODAJNEGA POSTOPKA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Družba Intereuropa d.d. obvešča zainteresirano javnost, da je s strani PwC Svetovanje d.o.o., kot svetovalca delničarjev prodajalcev, ki imajo v lasti 72,13% delež kapitala Intereurope d.d., dne 17.10.2018 prejela obvestilo, da so se delničarji prodajalci odločili, da v postopek za oddajo zavezujoče ponudbe povabijo štiri zainteresirane investitorje.  

V zvezi z informacijami o konkretnih imenih zainteresiranih investitorjev, ki so v preteklih dneh bila objavljena v slovenskih medijih, Intereuropa d.d. obvešča zainteresirano javnost, da o konkretnih imenih zainteresiranih investitorjev, ki naj bi oddali ne-zavezujoče ponudbe, s strani svetovalca prodajalcev ali s strani prodajalcev ni bila obveščena.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.


Uprava družbe