SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Informacije javnega značaja
Jasno in dosledno komuniciramo z vsemi deležniki, s čimer ohranjamo pristen stik Intereurope s svojim lokalnim in širšim okoljem.

Skladno z Zakonom o sprememba in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, bo Intereuropa d.d. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 Prosimo, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov: infoJZ@intereuropa.si  ali po navadni pošti na naslov: Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper s pripisov »Informacije javnega značaja«.

Pogodbe 2016 (31.9 KB)
Pogodbe 2015 (32.3 KB)