SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Novice
Novice so namenjene vsem tistim, ki želijo spremljati informacije o poslovanju Intereurope.
2. 9. 2015

Intereuropa nosilni partner projekta, v katerem je sodelovalo 1100 zaposlenih iz 16-tih konkurenčnih logističnih podjetij

Na srečanju so se partnerji strinjali, da z razvojem informatike, pospeševanjem hitrosti in večanjem količine pretoka informacij, s posodabljanjem transportnih poti in sredstev postajajo inovativne logistične rešitve vse kompleksnejše. Zato izzivov sodobnim logistom ne manjka. Poleg strokovnih logističnih znanj, informatike in poslovne rabe tujih jezikov se je pokazal velik primanjkljaj kompetenc s področja mehkih veščin. S pridobljenimi znanji bodo partnerji prispevali k večji uspešnosti svojih organizacij in posledično tudi konkurenčnosti panoge. Pomembne so strokovne kompetence posameznikov, vendar brez odličnega timskega dela v motiviranih projektnih ekipah podjetja ne zmorejo oblikovati in prodati najboljših rešitev. Pogosto takšni timi presegajo meje enega podjetja, kar je bilo tudi vodilo za združenje 16-tih sorodnih panožnih podjetij v projekt Kompetenčnega centra Logistika.