SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Novice
Novice so namenjene vsem tistim, ki želijo spremljati informacije o poslovanju Intereurope.
Koper, 1. 7. 2016

Intereuropa je kupila štiri nove avtomatske eksterne defibrilatorje

Intereuropa d.d. je z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe in pogojev za stimulativno delovno okolje že v letu 2014 vpeljala projekt “Promocija zdravja na delovnem mestu”. V okviru omenjenega projekta se izvajajo različne aktivnosti, ki imajo pozitiven vpliv na zdravje, motivacijo, delovno uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih. Tako je družba maja nabavila štiri avtomatske eksterne defibrilatorje – AED, ki bodo morebitnim uporabnikom dostopni na sedežu družbe v Kopru ter v poslovnih enotah v Ljubljani, Celju in Mariboru.  

S postavitvijo avtomatskega eksternega defibrilatorja - AED se tudi Intereuropa d.d. pridružuje organizacijam, ki želijo z uporabo le-teh prispevati k povečanju preživetja po srčnem zastoju. AED so dostopni 24 ur na dan in so namenjeni tako delavcem Intereurope kot tudi vsej ostali pomoči potrebni populaciji.  

Z namenom ozaveščanja javnosti in vzpostavitve mreže javno dostopnih AED smo posredovali podatke za vnos naprav in lokacij v AED bazo, in sicer pri Medicinski fakulteti, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Ljubljana in v sistemu iHELP.