SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Novice
Novice so namenjene vsem tistim, ki želijo spremljati informacije o poslovanju Intereurope.
5. 6. 2017

Koncern Intereuropa obeležil 70. obletnico delovanja

Družba Intereuropa d.d. je bila ustanovljena 1947 v tedanji Coni B Svobodnega tržaškega ozemlja s tremi zaposlenimi in prvim prevoznim sredstvom – starim traktorjem. Na tej poti sedem desetletij ni manjkalo sprememb, katerim se je koncern uspešno prilagodil. Danes je koncern Intereuropa s svojimi dvanajstimi odvisnimi družbami prisoten v devetih državah in šteje skoraj 1400 zaposlenih.

Tudi tekoče poslovanje koncerna Intereuropa je dobro. V prvem kvartalu 2017 koncern izkazuje rast v vseh pomembnih finančnih kategorijah. Koncern je tako v prvem letošnjem četrtletju ustvaril 35,4 milijone evrov prihodkov od prodaje in dosegel 5-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Čisti dobiček je znašal 900 tisoč evrov, kar predstavlja za 27% višji dobiček kot v primerljivem obdobju lani. Rast ključnih kazalnikov poslovanja v zadnjih obdobjih potrjuje pravilnost zastavljene strategije.