SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Vodstvo družbe
Doma smo v prostrani logistični mreži. Usmerjamo, upravljamo in nadzorujemo pretok blaga v vseh smereh. Varno in hitro dosegamo bližnje in najbolj oddaljene cilje.

 

UPRAVA

Predsednik uprave
Mag. Ernest Gortan 
Življenjepis >>

Član uprave
Marko Cegnar
Življenjepis >>

 

Član uprave
Marko Rems

Življenjepis >>

NADZORNI SVET

Vojko Čok, predsednik nadzornega sveta, predstavnik delničarjev

Tjaša Benčina, namestnica predsednika nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih

Jože Golobič, član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev

mag. Matija Vojsk, član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev

dr. Rok Rape, član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev

Zlatka Čretnik, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih

ORGANIGRAM KONCERNA INTEREUROPA

SLOVENIJA

Intereuropa d.d.
mag. Ernest Gortan

Interagent, d.o.o.
Mihovil Rameša
100%

Interzav, d.o.o.
Mojca Žbontar
71,28%

HRVAŠKA

Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb
Darko Skrnički
99,96%

Intereuropa Sajam, međunarodno otpremništvo, d.o.o., Zagreb
Krešimir Lipovčić
51%

BIH

Intereuropa RTC d.d., Sarajevo
Darko Skrnički
95,77%

MAKEDONIJA

Intereuropa Skopje, D.o.o.
Nebojša Cvetanovski
99,56%

ČRNA GORA

Zetatrans A.D. Podgorica
Tomaž Koder
69,27%

SRBIJA

AD Intereuropa - logističke usluge Beograd
Zoran Stolica
73,62%

ALBANIJA

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk
Dashamir Mandija
100%

KOSOVO

Intereuropa Kosova L.L.C.
Arben Mustafa
90%

UKRAJINA

TFC Zahidtransservice Limited
Anatolly Parfenyuk
89,93%

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*: