SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Prodaja in oddaja poslovnih nepremičnin
Družba razpolaga z nepremičninami, ki jih oddaja v najem ali prodaja; zainteresirani vabljeni k oddaji ponudbe.
Oddaja: Gabrijela Črlenec, tel. +386 5 6641 313, email gabrijela.crlenec@intereuropa.si
Prodaja: Matjaž Bučinel, tel. +386 5 6641 695, email matjaz.bucinel@intereuropa.si

KOPER, INTERNI BIFE, VOJKOVO NABREŽJE 32 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA):

V centru Kopra – v kletnih prostorih upravne stavbe Intereurope d.d., ob neposredni bližini vhoda v Luko Koper, oddamo v najem delno opremljene prostore internega bifeja, z namenom zagotovitve toplih in hladnih napitkov ter prehrane zaposlenim in gostom družbe Intereuropa d.d. ter njenim najemnikom. Velikost razpoložljivega prostora je 134 m² in obsega mini kuhinjo, delilnico hrane, jedilnico, shrambo-skladišče ter sanitarno-garderobni del. Oprema obsega točilni pult, jedilnico, delno kuhinjsko opremo, ustrezno električno in vodovodno napeljavo, sistem za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje ter razsvetljavo.

Izbran najemnik bo dolžan pridobiti vsa potrebna dovoljenja za opravljanje tovrstne dejavnosti oziroma podaljšati njihovo veljavnost in spoštovati vse zakonske predpise s področja delovne ter sanitarne zakonodaje. Oprema za izvajanje dejavnosti v poslovnem prostoru bo predmet posebnega dogovora (odkup, najem, lastna oprema), medtem ko bo jedilni servis (krožniki, kozarci, jedilni pribor, ipd.) dolžan zagotoviti najemnik. Skladno z medsebojnim dogovorom bo s strani najemnika možna dodatna ureditev in razporeditev zadevnega prostora. Najemnik bo prav tako sam in na lastne stroške dolžan zagotoviti čiščenje prostorov ter ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov.

Obratovalni čas bifeja je predviden ob delavnikih, to je od ponedeljka do petka, praviloma od 7. do 15. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih bo bife zaprt, razen v primerih drugačnega dogovora.

Najemniku se bodo mesečno obračunali stroški dejanske porabe električne energije in vode, ker ne bodo vključeni v mesečno najemnino.

Prostori internega bifeja bodo razpoložljivi za najem od 01.05.2019 dalje. Z izbranim najemnikom bo praviloma sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas.

Možnost občasnih večjih naročil s strani Intereurope in poslovnih strank (najemnikov) za potrebe reprezentance (npr. pogostitev oziroma postrežba poslovnih partnerjev, ipd.) in dodatne gostinske ponudbe, bo predmet vsakokratnega dogovora.

Zainteresirane ponudnike vabimo na ogled in oddajo svoje zavezujoče ponudbe, v katerih naj navedejo način in čas delovanja internega bifeja, gostinsko ponudbo, vrednost najema, pričetek najemnega razmerja in dosedanje reference ter ostalo po lastni presoji. Podpisane ponudbe zainteresiranih najemnikov pošljite na e-naslov najemi@intereuropa.si.

Družba Intereuropa d.d. bo na podlagi prejetih ponudb, po preučitvi dokumentacije in po razgovorih s posameznim ponudnikom, izbrala najugodnejšega ponudnika ter z njim sklenila dogovor o najemu zadevnih poslovnih prostorov.

Pri obravnavi ponudb bo obveznost družbe Intereuropa d.d. skleniti najemno pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno najema, izključena. V primeru, da bo z najuspešnejšim ponudnikom sklenjena pogodba o najemu nepremičnine, bosta z navedeno pogodbo pogodbeni stranki podrobno uredili vse medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z oddajo oziroma najemom nepremičnine.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 62
Cena: po dogovoru

Za oglede prostorov pokličite na tel. 05 6641313 (ob delavnikih od 8. do 15. ure) ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: najemi@intereuropa.si

MARIBOR, PISARNIŠKI PROSTORI, TRŽAŠKA CESTA 53 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

Ob južni vpadnici v Maribor, v poslovni stavbi karakteristik K + P + 3 + M, na Tržaški cesti 53, zgrajeni leta 1988, oddamo v najem 1.200 m2 poslovnih prostorov (pisarne), z možnostjo najema posamezne etaže. Vsi prostori so klimatizirani in centralno ogrevani, na razpolago so parkirna mesta za zaposlene. Poslovni prostori s pripadajočo infrastrukturo so primerni za pisarniško dejavnost.

Cena najema poslovnega prostora je odvisno od velikosti najetih površin od 9,50 do 11,00 EUR/m2/mesec neto in vključuje stroške porabe vode, električne energije, centralnega ogrevanja, čiščenja skupnih prostorov, odvoza odpadkov, varovanja objekta, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške investicijskega vzdrževanja, ne vključuje pa stroškov čiščenja najetih poslovnih prostorov, telefonije in uporabe telekomunikacijskih vodov ter stroškov rednega vzdrževanja in servisiranja opreme v najemu.

Cena najema parkirnega prostora je 20,00 EUR/parkirno mesto/mesec neto. Poslovna stavba je varovana.

Predvidena minimalna doba najema je 36 mesecev, ob vselitvi je potrebno plačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 73

Za oglede prostorov pokličite na tel. 05 6641313 (ob delavnikih od 8. do 15. ure) ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: najemi@intereuropa.si

MARIBOR, PARKIRIŠČE OB TRŽAŠKI CESTI (PRODAJA):

Neposredno ob južni vpadnici v Maribor, zahodno od logističnega kompleksa družbe Intereuropa d.d., prodamo asfaltirano parkirišče tovornih vozil, površine 7.835 m2, ki se razteza preko zemljišč s parc. št. 569/8 k.o. Razvanje in parc. št. 2911/112 k.o. Ob železnici.

Cena: 710.000,00 EUR.

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

BRNIK - AERODROM, PISARNIŠKI PROSTORI, ZGORNJI BRNIK 130 O – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 559,36 mna aerodromu Brnik, v 1. nadstropju poslovne stavbe »Catering«, karakteristik K + P + III, zgrajeni leta 1990, na naslovu Zgornji Brnik 130 O, Brnik-aerodrom, št. stavbe 1356 k.o. 2118-Cerklje, stoječi na parc. št. 1381/139 k.o. 2118-Cerklje, s pripadajočim deležem na stavbišču. Stavba ni etažirana, zemljiškoknjižno stanje ni usklajeno z dejanskim; na celotnem območju letališča je kot zemljiškoknjižni lastnik vknjižena Republika Slovenija, ki je v korist družbe Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., ustanovila stavbno pravico za obdobje do 01.01.2054.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 76

Cena: 705.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

OBREŽJE, PISARNIŠKI PROSTORI, OBREŽJE 79 – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 329,05 m2 v pritličju in 11 parkirnih mest skupne površine 141,80 m2 v kleti poslovne stavbe karakteristik K + P + I, zgrajeni leta 2003, na naslovu Obrežje 79, Jesenice na Dolenjskem, v bližini mejnega prehoda Obrežje, s pripadajočim deležem na skupnih površinah v stavbi, stavbišču in dvorišču, parc. št. 43/1 in 148/6, obe k.o. Velika dolina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 83
Cena: 342.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

PTUJ, PISARNIŠKI PROSTORI, ROGOZNIŠKA CESTA 33 – PRODAMO (PRODAJA):

Prodamo pisarniške poslovne prostore v treh pisarnah skupne površine 67,21 m2 v 1. nadstropju stavbe karakteristik P + I + M, zgrajeni leta 1994, na naslovu Rogozniška cesta 33, Ptuj, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih površinah v stavbi, stavbišču in dvorišču, parc. št. 450/5 k.o. Ptuj. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 51 (del stavbe št. 2), 44 (del stavbe št. 3)

Cena: 61.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

LJUBLJANA, PISARNIŠKI PROSTORI, LETALIŠKA CESTA 35 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

V Ljubljani, v poslovni stavbi družbe Intereuropa d.d., karakteristik K + P + 3, na Letališki cesti 35, zgrajeni leta 1993, oddamo v najem 550 m² poslovnih prostorov (pisarne), z možnostjo delitve na dva sklopa za oddajo dvema najemnikoma. Vsi prostori so klimatizirani in centralno ogrevani; s pripadajočo infrastrukturo so primerni za pisarniško dejavnost. Cena najema poslovnega prostora je 12,50 EUR/m2/mesec neto in vključuje stroške porabe vode, električne energije, centralnega ogrevanja, čiščenja skupnih prostorov, odvoza odpadkov, varovanja objekta, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške investicijskega vzdrževanja, ne vključuje pa stroškov čiščenja poslovnih prostorov, telefonije in uporabe telekomunikacijskih vodov ter stroškov rednega vzdrževanja in servisiranja opreme v najemu. Poslovna stavba je varovana in ima skupno recepcijo.

Predvidena minimalna doba najema je 36 mesecev, ob vselitvi je potrebno plačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 84

Za oglede prostorov pokličite na tel. 05 6641313 (ob delavnikih od 8. do 15. ure) ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: najemi@intereuropa.si

JESENICE, SPODNJI PLAVŽ 6 B - PRODAMO (PRODAJA)

V stavbi karakteristik K + P + I + M, zgrajeni leta 1988, prodamo pisarniške prostore skupne površine 727,83 m2 v pritličju in mansardi ter tretjinski solastniški delež restavracije v kletni etaži, ki predstavlja 141,92 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču oziroma dvorišču s parc. št. 13/2, 8/1 in 12/4, vse k.o. Jesenice. Stavba je etažirana, etažna lastnina družbe Intereuropa d.d. predstavlja 45,36% delež od 1.917,50 m2, kolikor je površina vseh lastniških delov stavbe (celotna površina stavbe s skupnimi prostori je 2.446,80 m2).

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 72
Cena: 365.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU - PRODAMO (PRODAJA):

Prodamo nezazidano stavbno zemljišče v Češči vasi, v bližini javnih skladišč BTC, v skupni izmeri 20.778,00 m2.

Cena: 725.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

KOPER, POSLOVNI KOMPLEKS, ANKARANSKA CESTA 12 - PRODAMO (PRODAJA):

Prodamo poslovni kompleks na strateški lokaciji v Kopru
Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro – v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost dodatne pozidave in razvoja nepremičnine za poslovno dejavnost

Prodamo 2,5 ha velik poslovni kompleks, ki se nahaja na atraktivni lokaciji ob Ankaranski cesti pred vstopom v Luko Koper. Kompleks je oddaljen manj kot 2 km od avtocestnega priključka in 1 km od centra starega mestnega jedra.
Velikost zemljišča je 24.786 m2, neto površina stavb pa je 7.991,6 m2. Poslovni objekt ima pritličje in delno prvo nadstropje, je dobro vzdrževan, z urejenimi dostopi in parkirišči. Zadnje izboljšave in obnove objektov so bile izvedene leta 2004. Konstrukcija objektov je montažna, nosilna konstrukcija je skeletna armiranobetonska. Kompleks ima dva dostopa: iz jugozahodne strani neposredno iz krožišča na Ankaranski cesti ter iz severovzhodne strani preko industrijske ceste. Celoten objekt je ogrevan iz skupne kotlovnice na lahko kurilno olje. Poslovni prostori so klimatizirani.
Poslovni prostori so oddani v najem različnim najemnikom. V kompleksu se nahajajo prodajni salon za vozila uglednih blagovnih znamk, servisne delavnice za avtobuse in osebna vozila, prostori za izvajanje tehničnih pregledov, avtopralnice, najem avtomobilov, skladišča, prostori za storitvene in obrtniške dejavnosti, pisarne ter parkirni prostori za osebna in tovorna vozila.
Nepremičnina se nahaja v območju centralnih dejavnosti, namenjenih razvoju oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter mešani rabi, kamor sodijo: trgovine, hoteli, gostinstvo, logistične, storitvene, servisne in posamezne proizvodne dejavnosti, poslovne storitve, predstavništva, javna uprava, izobraževalne, zdravstvene, socialne in kulturne ustanove, športno-rekreacijski objekti ipd. Novogradnja je možna ob predhodnem sprejetju OPPN.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 64                    

CENA: 9.900.000 EUR 

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

MARIBOR, TRŽAŠKA CESTA 53 (PRODAJA)

Prodamo poslovni kompleks, ki obsega pisarniške poslovne prostore v izmeri 3.754,03 m2 v stavbi karakteristik K + P + 3 + M, zgrajeni leta 1988, solastniški delež v kletni etaži sosednje stavbe, zgrajeni leta 1988, ki predstavlja 208,83 m2 od 276,60 m2 (zaklonišče in sanitarije), solastniški delež dostopne ceste in zelenico, skupne površine 1.092,67 m2, parkirišča ob poslovnih prostorih, skupne površine 2.065 m2 in parkirišče na južni strani ceste pred upravno stavbo v izmeri 6.421 m2 (188 parkirnih mest). Možen je tudi najem navedenih nepremičnin.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 73
Cena: 3.350.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*: