SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Prodaja in oddaja poslovnih nepremičnin
Družba razpolaga z nepremičninami, ki jih oddaja v najem ali prodaja; zainteresirani vabljeni k oddaji ponudbe.
Oddaja: Gabrijela Črlenec, tel. +386 5 6641 313, email gabrijela.crlenec@intereuropa.si
Prodaja: Matjaž Bučinel, tel. +386 5 6641 695, email matjaz.bucinel@intereuropa.si

KOPER, PISARNIŠKI PROSTORI, VOJKOVO NABREŽJE 30 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA):

V centru Kopra - poslovna stavba Intereurope d.d., ob neposredni bližini vhoda v Luko Koper, oddamo v najem poslovne prostore (pisarne) v izmeri 70 m2, ki tvorijo zaključeno celoto. Prostori se nahajajo v 4. nadstropju in so primerni za pisarniško dejavnost. Cena najema poslovnih prostorov je 16,00 EUR/m2/mesec in vključuje vse stroške obratovanja. Objekt ima lastno receptorsko-varnostno službo, možnost uporabe sejne dvorane in možnost uporabe parkirišča za zaposlene.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 62

Za oglede pisarn pokličite na tel. 05 6641313, ga. Gabrijela Črlenec (ob delavnikih od 8. do 16. ure), ali pošljite ponudbo na elektronski naslov: gabrijela.crlenec@intereuropa.si

MARIBOR, ZEMLJIŠČE V BLIŽINI TRŽAŠKE CESTE (PRODAJA):

V bližini Tržaške ceste v Mariboru (Razvanje) prodamo zemljišče z makadamsko utrditvijo, v izmeri 2.454 m2, parc. št. 2912/2 k.o. Ob železnici.

Cena: 184.050,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si, nepremicnine@intereuropa.si

MARIBOR, POSEST OB TRŽAŠKI CESTI, SEVERNI DEL (PRODAJA):

Prodamo zemljišče, na katerem stoji črpalka za gorivo v lasti najemnika in del parkirišča ob Tržaški cesti v Mariboru (Razvanje), v skupni izmeri 2.980,00 m2, in sicer zemljišče s parc. št. 2911/78 k.o. Ob železnici površine 124 m2, parc. št. 2911/80 k.o. Ob železnici površine 856 m2 in severni del zemljišča s parc. št. 2911/79 k.o. Ob železnici približne površine 2.000 m2 – za slednje je potrebna parcelacija.

Predmet prodaje je komplet navedenih nepremičnin, in sicer pod naslednjimi dodatnimi pogoji:

- da kupec na svoje stroške redno vzdržuje lovilce olj, skladno z veljavno zakonodajo;

- da kupec dovoli prodajalcu oziroma z njegove strani pooblaščenim osebam, da v primeru izrednih potreb nemoteno dostopajo do parkirišča, kjer so nameščeni lovilci olj;

- da kupec na svoje stroške vzpostavi nov dostop na parkirišče tovornih vozil, za potrebe prodajalca oziroma z njegove strani pooblaščenim osebam, ter pri tem upošteva oziroma kupi tudi del manj uporabnega zemljišča (parkirišča), kot posledica ureditve novega vhoda;

- da davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin plača kupec;

- da stroške parcelacije parcele 2911/79 k.o. Ob železnici plača kupec.

Cena: 325.000,00 EUR.

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si, nepremicnine@intereuropa.si

BRNIK - AERODROM, PISARNIŠKI PROSTORI, ZGORNJI BRNIK 130 O – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 559,36 mna aerodromu Brnik, v 1. nadstropju poslovne stavbe »Catering«, karakteristik K + P + III, zgrajeni leta 1990, na naslovu Zgornji Brnik 130 O, Brnik-aerodrom, št. stavbe 1356 k.o. 2118-Cerklje, stoječi na parc. št. 1381/139 k.o. 2118-Cerklje, s pripadajočim deležem na stavbišču. Stavba ni etažirana, zemljiškoknjižno stanje ni usklajeno z dejanskim; na celotnem območju letališča je kot zemljiškoknjižni lastnik vknjižena Republika Slovenija, ki je v korist družbe Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., ustanovila stavbno pravico za obdobje do 01.01.2054.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 76

Cena: 850.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

 

OBREŽJE, PISARNIŠKI PROSTORI, OBREŽJE 79 – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 329,05 m2 v pritličju in 11 parkirnih mest skupne površine 141,80 m2 v kleti poslovne stavbe karakteristik K + P + I, zgrajeni leta 2003, na naslovu Obrežje 79, Jesenice na Dolenjskem, v bližini mejnega prehoda Obrežje, s pripadajočim deležem na skupnih površinah v stavbi, stavbišču in dvorišču, parc. št. 43/1 in 148/6, obe k.o. Velika dolina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 83

Cena: 450.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

PTUJ, PISARNIŠKI PROSTORI, ROGOZNIŠKA CESTA 33 – PRODAMO (PRODAJA):

Prodamo pisarniške poslovne prostore v treh pisarnah skupne površine 67,21 m2 v 1. nadstropju stavbe karakteristik P + I + M, zgrajeni leta 1994, na naslovu Rogozniška cesta 33, Ptuj, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih površinah v stavbi, stavbišču in dvorišču, parc. št. 450/5 k.o. Ptuj. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 51 (del stavbe št. 2), 44 (del stavbe št. 3)

Cena: 60.500,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

LJUBLJANA, PISARNIŠKI PROSTORI, LETALIŠKA CESTA 35 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

V Ljubljani, v poslovni stavbi družbe Intereuropa d.d., karakteristik K + P + 3, na Letališki cesti 35, zgrajeni leta 1993, oddajamo v najem 400 m2 poslovnih prostorov (pisarne). Vsi prostori so klimatizirani in centralno ogrevani, na razpolago so parkirna mesta za zaposlene. Poslovni prostori s pripadajočo infrastrukturo so primerni za pisarniško dejavnost. Cena najema poslovnega prostora je 12,50 EUR/m2/mesec neto in vključuje stroške porabe vode, električne energije, centralnega ogrevanja, čiščenja skupnih prostorov, odvoza odpadkov, varovanja objekta, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške investicijskega vzdrževanja, ne vključuje pa stroškov čiščenja poslovnih prostorov, telefonije in uporabe telekomunikacijskih vodov ter stroškov rednega vzdrževanja in servisiranja opreme v najemu. Cena najema parkirnega prostora je 20,00 EUR/parkirno mesto/mesec neto. Poslovna stavba je varovana in ima skupno recepcijo.

Predvidena minimalna doba najema je 36 mesecev, ob vselitvi je potrebno plačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 84

Za oglede pisarn pokličite na tel. 040 453 302, ga. Marija Štajduhar (ob delovnikih od 8. do 16. ure) ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: marija.stajduhar@intereuropa.si

KRANJ, PISARNIŠKI PROSTORI, KOLODVORSKA CESTA 4 – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore na lokaciji v bližini železniške postaje v Kranju, v stavbi karakteristik K + P + IV, zgrajeni leta 1974, na naslovu Kolodvorska cesta 4, in sicer klet, 1., 3. in 4. nadstropje, v skupni izmeri 673,40 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno, stavba ni etažirana, predmet prodaje predstavlja 3/4 solastniški delež nepremičnine, solastnik ima predkupno pravico. Možna je tudi delna prodaja.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 93
Cena: 475.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

KOPER, POSLOVNI PROSTOR OB ANKARANSKI CESTI – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA):

V poslovnem kompleksu Intereurope d.d., v bližini vhoda v Luko Koper, oddamo v najem poslovni prostor površine 120 m2 v pritličju stavbe avtomobilskega salona. Cena najema poslovnega prostora je 13 EUR/m2/mesec neto. Cena ne vključuje DDV in obratovalnih stroškov.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 64

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

KRANJ, PISARNIŠKI PROSTORI, KOLODVORSKA CESTA 4 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

V najem oddamo pisarniške poslovne prostore površine 195,30 m2 v 4. nadstropju stavbe na naslovu Kolodvorska cesta 4, v bližini železniške postaje v Kranju. Cena najema poslovnih prostorov je 7,50 EUR/m2/mesec, ki vključuje centralno ogrevanje, porabo vode, odvoz smeti in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prostori imajo ločen števec električne energije.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 93

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 040 453827, ga. Mira Rihtaršič, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: mira.rihtarsic@intereuropa.si

KOPER, PISARNIŠKI PROSTORI OB ANKARANSKI CESTI – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

V najem oddamo neopremljene poslovne prostore površine 80,24 m2, ki se nahajajo pri prodajnem salonu vozil na odlični lokaciji v bližini vhoda v Luko Koper, in so namenjeni pisarniški dejavnosti. Možna je zagotovitev opreme prostorov in dogovor za najem najmanj 15 parkirnih mest. Dostop je pod nadzorom in zagotovljen ves teden, 24 ur dnevno.

Cena najema (brez DDV):
15,00 EUR/m²/mesec
20,00 EUR/mesec za parkirno mesto

V ceno najema so vključeni vsi stroški obratovanja, razen telekomunikacijskih stroškov. Poslovni prostori so na razpolago v roku 5 delovnih dni od sklenitve najemne pogodbe, vse ostale pogoje se stranki dogovorita posebej.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 64

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 93-95 (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore na območju suhozemnega terminala v Sežani, v stavbi karakteristik P + I, zgrajeni v letih 1976-1978, in sicer v pritličju in 1. nadstropju, v skupni izmeri 257,40 m2 (od tega poslovni prostori obsegajo 183,44 m2, hodnik s sanitarijami pa 74,38 m2), s pripadajočim deležem na zemljišču, parc. št. 3878/5, 3878/10 in 3878/15, vse k.o. Sežana.
Energetski razred:  računska EI, izračunana energetska vrednost (kWh/m2a): 64

Cena: 167.310,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel.
05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

JESENICE, SPODNJI PLAVŽ 6 B (PRODAJA)

V stavbi karakteristik K + P + I + M, zgrajeni leta 1988, prodamo pisarniške prostore v skupni izmeri 727,83 m2 v pritličju in mansardi ter tretjinski solastniški delež na restavraciji v kletni etaži, ki predstavlja 141,92 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču oziroma dvorišču s parc. št. 13/2, 8/1 in 12/4, vse k.o. Jesenice. Stavba je etažirana, etažna lastnina družbe Intereuropa d.d. predstavlja 45,36% delež od 1.917,50m2, kolikor je površina vseh lastniških delov stavbe (celotna površina stavbe s skupnimi prostori je 2.446,80m2).

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 72

Cena: 575.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel.
05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU: (PRODAJA)

Prodamo nezazidano stavbno zemljišče v Češči vasi, v bližini javnih skladišč BTC, v skupni izmeri 20.778,00 m2.

Cena: 1.250.000,00 EUR.

Povpraševanje >>

KOPER, OB ANKARANSKI CESTI: (PRODAJA)

Prodamo poslovni kompleks, ki obsega prodajni salon vozil s 1.650 m2 površin, opremljen prostor za tehnične preglede vozil, avtopralnico in servisne delavnice s pripadajočim skladiščem ter poslovnimi prostori skupne površine 5.696 m2, zgrajeno leta 1990 oziroma rekonstruirano leta 2005, s pripadajočim zemljiščem skupne površine 29.886 m2, na katerem so navedeni prostori in odprte, večinoma asfaltirane površine, namenjene komunikaciji in parkiranju oziroma prezentaciji vozil.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 64

Cena: 10.500.000,00 EUR.

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

MARIBOR, TRŽAŠKA CESTA 53 (PRODAJA)

Prodamo poslovni kompleks, ki obsega pisarniške poslovne prostore v izmeri 3.754,03 m2 v stavbi karakteristik K + P + 3 + M, zgrajeni leta 1988, solastniški delež v kletni etaži sosednje stavbe, zgrajeni leta 1988, ki predstavlja 208,83 m2 od 276,60 m2 (zaklonišče in sanitarije), solastniški delež dostopne ceste in zelenico, skupne površine 1.092,67 m2, parkirišča ob poslovnih prostorih, skupne površine 2.065 m2 in parkirišče na južni strani ceste pred upravno stavbo v izmeri 6.421 m2 (188 parkirnih mest). Možen je tudi najem navedenih nepremičnin.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 73

Cena: 3.820.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si, nepremicnine@intereuropa.si


Povpraševanje >>

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*: