SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Prodaja in oddaja poslovnih nepremičnin
Družba razpolaga z nepremičninami, ki jih oddaja v najem ali prodaja; zainteresirani vabljeni k oddaji ponudbe.
Oddaja: Gabrijela Črlenec, tel. +386 5 6641 313, email gabrijela.crlenec@intereuropa.si
Prodaja: Matjaž Bučinel, tel. +386 5 6641 695, email matjaz.bucinel@intereuropa.si

KOPER, PISARNIŠKI PROSTORI, VOJKOVO NABREŽJE 32 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA):

V centru Kopra - poslovna stavba Intereurope d.d., ob neposredni bližini vhoda v Luko Koper, oddamo v najem prenovljene opremljene pisarniške poslovne prostore v izmeri 233 m2, ki obsegajo del etaže 2. nadstropja in tvorijo zaključeno celoto. Poslovni prostori so vseljivi takoj in primerni za pisarniško dejavnost, opremljeni so s pohištvom za okvirno 12 delovnih mest, z možnostjo dodatnih najmanj 5 delovnih mest. Poleg tega obsegajo tudi sejno sobo za 12 poslušalcev, kuhinjsko nišo, IT prostor in sanitarije. Ogrevani so s centralno kurjavo, klimatizirani, opremljeni s telefonsko in informacijsko infrastrukturo ter dostopni na podlagi dodeljenih magnetnih kartic.

Cena najema poslovnih prostorov je 16,00 EUR/m2/mesec, brez vključenega DDV in vključuje naslednje stroške: poraba vode, električne energije, centralno ogrevanje, 3-krat tedensko čiščenje najetih in dnevno čiščenje skupnih prostorov, odvoz odpadkov, varovanje objekta in prostorov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter investicijsko vzdrževanje skladno z zakonskimi predpisi. V ceni najema niso vključeni stroški telekomunikacij in najema telekomunikacijskih vodov do najetih poslovnih prostorov, kar pokriva najemnik sam.

Objekt ima lastno receptorsko-varnostno službo. Najemnik ima možnost najema 1 parkirnega mesta pred poslovno stavbo in dodatnih parkirnih mest na lastnem parkirišču za objektom Barka.

Predvidena minimalna doba najema je 1 leto, ob vselitvi je potrebno plačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 62

Za oglede pisarn pokličite na tel. 05 6641313 ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: najemi@intereuropa.si

KOPER, PISARNIŠKI PROSTORI, VOJKOVO NABREŽJE 30 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA):

V centru Kopra - poslovna stavba Intereurope d.d., ob neposredni bližini vhoda v Luko Koper, oddamo v najem prenovljene opremljene pisarniške poslovne prostore v izmeri 260 m2, ki obsegajo celotno 3. nadstropje in tvorijo zaključeno celoto. Poslovni prostori so vseljivi takoj in primerni za pisarniško dejavnost, opremljeni so s pohištvom za okvirno 17 delovnih mest, poleg tega obsegajo sprejemni pult, sejno sobo, kuhinjsko nišo, IT sistemski prostor in lastne sanitarije. Ogrevani so s centralno kurjavo, klimatizirani, opremljeni s telefonsko in informacijsko infrastrukturo ter dostopni na podlagi dodeljenih magnetnih kartic.

Cena najema poslovnih prostorov je 16,00 EUR/m2/mesec, brez vključenega DDV in vključuje naslednje stroške: poraba vode, električne energije, centralno ogrevanje, 3-krat tedensko čiščenje najetih in dnevno čiščenje skupnih prostorov, odvoz odpadkov, varovanje objekta in prostorov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter investicijsko vzdrževanje skladno z zakonskimi predpisi. V ceni najema niso vključeni stroški telekomunikacij in najema telekomunikacijskih vodov do najetih poslovnih prostorov, kar pokriva najemnik sam.

Objekt ima lastno receptorsko-varnostno službo. Najemnik ima možnost najema 2 parkirnih mest pred poslovno stavbo in dodatnih parkirnih mest na lastnem parkirišču za objektom Barka.

Najemno razmerje se praviloma sklene za dolgoročno obdobje, z možnostjo podaljšanja. Ob sklenitvi najemne pogodbe pričakujemo plačilo varščine v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim  DDV.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 62

Za ogled pisarn smo dosegljivi na tel. 05 6641313 - Intereuropa d.d., Sektor za upravljanje z nepremičninami in centralno nabavo, ob delavnikih od 8. do 16. ure.

MARIBOR, PISARNIŠKI PROSTORI, TRŽAŠKA CESTA 53 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

Ob južni vpadnici v Maribor, v poslovni stavbi karakteristik K + P + 3 + M, na Tržaški cesti 53, zgrajeni leta 1988, oddamo v najem 1.200 m2 poslovnih prostorov (pisarne), z možnostjo najema posamezne etaže. Vsi prostori so klimatizirani in centralno ogrevani, na razpolago so parkirna mesta za zaposlene. Poslovni prostori s pripadajočo infrastrukturo so primerni za pisarniško dejavnost. Cena najema poslovnega prostora je odvisno od velikosti najetih površin od 9,50 do 11,00 EUR/m2/mesec neto in vključuje stroške porabe vode, električne energije, centralnega ogrevanja, čiščenja skupnih prostorov, odvoza odpadkov, varovanja objekta, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške investicijskega vzdrževanja, ne vključuje pa stroškov čiščenja najetih poslovnih prostorov, telefonije in uporabe telekomunikacijskih vodov ter stroškov rednega vzdrževanja in servisiranja opreme v najemu. Cena najema parkirnega prostora je 20,00 EUR/parkirno mesto/mesec neto. Poslovna stavba je varovana.

Predvidena minimalna doba najema je 36 mesecev, ob vselitvi je potrebno plačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 73

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si, nepremicnine@intereuropa.si

MARIBOR, PARKIRIŠČE OB TRŽAŠKI CESTI (PRODAJA):

Neposredno ob južni vpadnici v Maribor, zahodno od logističnega kompleksa družbe Intereuropa d.d., prodamo asfaltirano parkirišče tovornih vozil, površine 7.835 m2, ki se razteza preko zemljišč s parc. št. 569/8 k.o. Razvanje in parc. št. 2911/112 k.o. Ob železnici.

Cena: 710.000,00 EUR.

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si, nepremicnine@intereuropa.si

KOPER, PISARNIŠKI PROSTORI, VOJKOVO NABREŽJE 30 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA):

V centru Kopra - poslovna stavba Intereurope d.d., ob neposredni bližini vhoda v Luko Koper, oddamo v najem poslovne prostore (pisarne) v izmeri 70 m2, ki tvorijo zaključeno celoto. Prostori se nahajajo v 4. nadstropju in so primerni za pisarniško dejavnost. Cena najema poslovnih prostorov je 16,00 EUR/m2/mesec in vključuje vse stroške obratovanja. Objekt ima lastno receptorsko-varnostno službo, možnost uporabe sejne dvorane in možnost uporabe parkirišča za zaposlene.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 62

Za oglede pisarn pokličite na tel. 05 6641313, ga. Gabrijela Črlenec (ob delavnikih od 8. do 16. ure), ali pošljite ponudbo na elektronski naslov: gabrijela.crlenec@intereuropa.si

MARIBOR, ZEMLJIŠČE V BLIŽINI TRŽAŠKE CESTE (PRODAJA):

V bližini Tržaške ceste v Mariboru (Razvanje) prodamo zemljišče z makadamsko utrditvijo, v izmeri 2.454 m2, parc. št. 2912/2 k.o. Ob železnici.

Cena: 184.050,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si, nepremicnine@intereuropa.si

BRNIK - AERODROM, PISARNIŠKI PROSTORI, ZGORNJI BRNIK 130 O – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 559,36 mna aerodromu Brnik, v 1. nadstropju poslovne stavbe »Catering«, karakteristik K + P + III, zgrajeni leta 1990, na naslovu Zgornji Brnik 130 O, Brnik-aerodrom, št. stavbe 1356 k.o. 2118-Cerklje, stoječi na parc. št. 1381/139 k.o. 2118-Cerklje, s pripadajočim deležem na stavbišču. Stavba ni etažirana, zemljiškoknjižno stanje ni usklajeno z dejanskim; na celotnem območju letališča je kot zemljiškoknjižni lastnik vknjižena Republika Slovenija, ki je v korist družbe Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., ustanovila stavbno pravico za obdobje do 01.01.2054.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 76

Cena: 705.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

OBREŽJE, PISARNIŠKI PROSTORI, OBREŽJE 79 – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 329,05 m2 v pritličju in 11 parkirnih mest skupne površine 141,80 m2 v kleti poslovne stavbe karakteristik K + P + I, zgrajeni leta 2003, na naslovu Obrežje 79, Jesenice na Dolenjskem, v bližini mejnega prehoda Obrežje, s pripadajočim deležem na skupnih površinah v stavbi, stavbišču in dvorišču, parc. št. 43/1 in 148/6, obe k.o. Velika dolina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 83
Cena: 342.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

PTUJ, PISARNIŠKI PROSTORI, ROGOZNIŠKA CESTA 33 – PRODAMO (PRODAJA):

Prodamo pisarniške poslovne prostore v treh pisarnah skupne površine 67,21 m2 v 1. nadstropju stavbe karakteristik P + I + M, zgrajeni leta 1994, na naslovu Rogozniška cesta 33, Ptuj, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih površinah v stavbi, stavbišču in dvorišču, parc. št. 450/5 k.o. Ptuj. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a):
51 (del stavbe št. 2), 44 (del stavbe št. 3)
Cena: 61.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641 304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si, nepremicnine@intereuropa.si

LJUBLJANA, PISARNIŠKI PROSTORI, LETALIŠKA CESTA 35 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

V Ljubljani, v poslovni stavbi družbe Intereuropa d.d., karakteristik K + P + 3, na Letališki cesti 35, zgrajeni leta 1993, oddamo v najem 550 m² poslovnih prostorov (pisarne), z možnostjo delitve na dva sklopa za oddajo dvema najemnikoma. Vsi prostori so klimatizirani in centralno ogrevani, na razpolago so parkirna mesta za zaposlene. Poslovni prostori s pripadajočo infrastrukturo so primerni za pisarniško dejavnost. Cena najema poslovnega prostora je 12,50 EUR/m2/mesec neto in vključuje stroške porabe vode, električne energije, centralnega ogrevanja, čiščenja skupnih prostorov, odvoza odpadkov, varovanja objekta, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške investicijskega vzdrževanja, ne vključuje pa stroškov čiščenja poslovnih prostorov, telefonije in uporabe telekomunikacijskih vodov ter stroškov rednega vzdrževanja in servisiranja opreme v najemu. Cena najema parkirnega prostora je 20,00 EUR/parkirno mesto/mesec neto. Poslovna stavba je varovana in ima skupno recepcijo.

Predvidena minimalna doba najema je 36 mesecev, ob vselitvi je potrebno plačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 84

Za oglede pisarn pokličite na tel. 040 453117, g. Igor Lukič (ob delavnikih od 8. do 16. ure), ali pošljite ponudbo na elektronski naslov: igor.lukic@intereuropa.si

KOPER, PISARNIŠKI PROSTORI, ANKARANSKA CESTA 12 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

V najem oddamo neopremljene poslovne prostore površine 53,55 m2, ki se nahajajo pri prodajnem salonu vozil na odlični lokaciji v bližini vhoda v Luko Koper, in so namenjeni pisarniški dejavnosti. Možna je zagotovitev opreme prostorov in dogovor za najem do 15 parkirnih mest. Dostop je pod nadzorom in zagotovljen ves teden, 24 ur dnevno.

Cena najema (brez DDV):

15,00 EUR/m²/mesec

20,00 EUR/mesec za parkirno mesto

V ceno najema so vključeni vsi stroški obratovanja, razen telekomunikacijskih stroškov. Poslovni prostori so na razpolago v roku 5 delovnih dni od sklenitve najemne pogodbe, vse ostale pogoje se stranki dogovorita posebej.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 64

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

JESENICE, SPODNJI PLAVŽ 6 B (PRODAJA)

V stavbi karakteristik K + P + I + M, zgrajeni leta 1988, prodamo pisarniške prostore skupne površine 727,83 m2 v pritličju in mansardi ter tretjinski solastniški delež restavracije v kletni etaži, ki predstavlja 141,92 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču oziroma dvorišču s parc. št. 13/2, 8/1 in 12/4, vse k.o. Jesenice. Stavba je etažirana, etažna lastnina družbe Intereuropa d.d. predstavlja 45,36% delež od 1.917,50 m2, kolikor je površina vseh lastniških delov stavbe (celotna površina stavbe s skupnimi prostori je 2.446,80 m2).

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 72
Cena: 376.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU: (PRODAJA)

Prodamo nezazidano stavbno zemljišče v Češči vasi, v bližini javnih skladišč BTC, v skupni izmeri 20.778,00 m2.

Cena: 525.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si

KOPER, ANKARANSKA CESTA 12: (PRODAJA)

PRODAMO:
POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU
Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro – v celoti oddana v najem z 8,36% donosom -  možnost dodatne pozidave in razvoja nepremičnine za poslovno dejavnost

Prodamo 2,6 ha velik poslovni kompleks, ki se nahaja na atraktivni lokaciji ob Ankaranski cesti pred vstopom v Luko Koper. Kompleks je oddaljen manj kot 2 km  od avtocestnega priključka in 1 km od centra starega mestnega jedra.
Velikost zemljišča je 25.882 m2, neto površina stavb pa je 7.991,6 m2. Poslovni objekt ima pritličje in delno prvo nadstropje, je dobro vzdrževan, z urejenimi dostopi in parkirišči. Zadnje izboljšave in obnove objektov so bile izvedene leta 2004. Konstrukcija objektov je montažna, nosilna konstrukcija je skeletna armiranobetonska. Kompleks ima dva dostopa: iz jugozahodne strani neposredno iz krožišča na Ankaranski cesti ter iz severovzhodne strani preko industrijske ceste. Celoten objekt je ogrevan iz skupne kotlovnice na lahko kurilno olje. Poslovni prostori so klimatizirani.
Poslovni prostori so oddani v najem različnim najemnikom. V kompleksu se nahajajo prodajni salon za vozila uglednih blagovnih znamk, servisne delavnice za avtobuse in osebna vozila, prostori za izvajanje tehničnih pregledov, avtopralnice, najem avtomobilov, skladišča, prostori za storitvene in obrtniške dejavnosti, pisarne ter parkirni prostori za osebna in tovorna vozila.
Nepremičnina se nahaja v območju centralnih dejavnosti namenjenih razvoju oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter mešani rabi, kamor sodijo: trgovine, hoteli, gostinstvo, logistične, storitvene, servisne in posamezne proizvodne dejavnosti, poslovne storitve, predstavništva, javna uprava,  izobraževalne, zdravstvene, socialne in kulturne ustanove, športno-rekreacijski objekt ipd. Novogradnja je možna ob predhodnem sprejetju OPPN.

CENA: 9.900.000 EUR ( brez DDV)
KONTAKT – EKSKLUZIVNI PRODAJALEC:RE/MAX Commercial, RMC, poslovne nepremičnine, d.o.o., Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija: Nina Kahne, tel: ++386 41 360 670

MARIBOR, TRŽAŠKA CESTA 53 (PRODAJA)

Prodamo poslovni kompleks, ki obsega pisarniške poslovne prostore v izmeri 3.754,03 m2 v stavbi karakteristik K + P + 3 + M, zgrajeni leta 1988, solastniški delež v kletni etaži sosednje stavbe, zgrajeni leta 1988, ki predstavlja 208,83 m2 od 276,60 m2 (zaklonišče in sanitarije), solastniški delež dostopne ceste in zelenico, skupne površine 1.092,67 m2, parkirišča ob poslovnih prostorih, skupne površine 2.065 m2 in parkirišče na južni strani ceste pred upravno stavbo v izmeri 6.421 m2 (188 parkirnih mest). Možen je tudi najem navedenih nepremičnin.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 73
Cena: 3.590.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović, ali pošljite sporočilo na elektronski naslov: vado.keranovic@intereuropa.si, nepremicnine@intereuropa.si

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*: