SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Intereuropa oglašuje prodajo nepremičnin
Družba razpolaga z nepremičninami, ki jih oddaja v najem ali prodaja; zainteresirani vabljeni k oddaji ponudbe.

Družba INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, s sedežem na naslovu Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper (v nadaljevanju: lastnik) vabi potencialne kupce k dajanju ponudb za nakup:

1. Pisarniških prostorov v Mariboru, Tržaška cesta 53, površine 3754,03 m2, v stavbi K + P + III + M, parc. št. 570/3, k. o. Razvanje; solastniškega deleža prostorov v pritličju stavbe Tržaška cesta 53B, ki predstavljajo 208,83 m2, v stavbi P + I + M, parc. št. 575/3, k. o. Razvanje; solastniškega deleža dostopne ceste in zelenice, skupne površine 1092,67 m2, parkirišča ob poslovnih prostorih, skupne površine 2065 m2; parkirišča površine 6421 m2 (188 parkirnih mest), parc. št. 572/2, k. o. Razvanje; EI razred D;

2. Dela skladiščnih kapacitet v Mariboru, Tržaška cesta 43 in 43A, površine 10.000 m2 in pripadajočega zemljišča;

3. Dela skladiščnih kapacitet v Šentjanžu pri Dravogradu, Otiški Vrh 25A, površine 4000 m2 in pripadajočega zemljišča;

4. Pisarniških prostorov na Jesenicah, Spodnji plavž 6B, skupne površine 727,83 m2 in tretjinskega solastniškega deleža restavracije v kletni etaži, ki predstavlja 141,92 m2, v stavbi K + P + I + M, parc. št. 13/2, k. o. Jesenice; EI razred D;

5. Pisarniških prostorov na Brniku, Zgornji Brnik 130 O, površine 559,36 m2 v stavbi K + P + III, parc. št. 1381/139 k.o. 2118-Cerklje; EI razred D;

6. Pisarniških prostorov na Ptuju, Rogozniška cesta 33, površine 67,21 m2 v stavbi P + I + M, parc. št. 450/5 k.o. Ptuj; EI razred C;

7. Poslovnih prostorov na MP Obrežje, Obrežje 79, površine 329,05 m2 v pritličju in 11 parkirnih mest skupne površine 141,80 m2 v kleti stavbe K + P + I, parc. št. 43/1, k. o. Velika dolina; EI razred D;

8. Nezazidanih stavbnih zemljišč v Češči vasi pri Novem mestu, površine 20.778 m2, parc. št. 1720/1 in 1723/1, obe k. o. Gorenja Straža.
 

OBENEM SPOROČAMO, DA SO V SESTAVI KONCERNA INTEREUROPA NAPRODAJ TUDI NEPREMIČNINE NA HRVAŠKEM, BOSNI IN HERCEGOVINI, SRBIJI IN ČRNI GORI:

1. Skladiščni in pisarniški prostori na Reki, Dražice (Zamet) 123B, skupne površine 2468 m2 in manipulativni prostor površine 6735 m2;

2. Stavbno zemljišče v Pločah, Dalmatinska b.š., površine 12.233 m2;

3. Parkirišče v Varaždinu, Vilka Novaka, površine 22.380 m2 in sosednje kmetijsko zemljišče površine 22.870 m2;

4. Pisarniški prostori v Koprivnici, Ivana Česmičkog 9, površine 181,37 m2;

5. Pisarniški prostori na mejnem prehodu Goričan, površine 91,08 m2;

6. Pisarniški prostori v Kutini, Metanska 7, površine 175 m2 in 2616 m2 dvorišča ter sosednji kmetijski zemljišči skupne površine 3787 m2;

7. Poslovna upravna stavba v Zagrebu, Josipa Lončara 3, skupne površine 4050 m2 pisarniških prostorov in pripadajoče parkirišče ter dvorišče;

8. Stavbno zemljišče v Sarajevu, Halilovići 12, površine 13.441 m2;

9. Kmetijsko zemljišče na mejnem prehodu Izačić (Bihać), površine 11.050 m2;

10. Stavbno zemljišče v Dobanovcih, Zemunska 174, površine do 100.000 m2;

11. Poslovna stavba v Nikšiću, Danila Bojovića b.š., površine 640 m2 pisarniških prostorov;

12. Stavbno zemljišče v Nikšiću, Straševina, površine 19.444 m2.

 

Interesenti imajo možnost ogleda nepremičnin ter pridobitve vseh dodatnih informacij vsak delovni dan po predhodnem dogovoru. Kontakt: Sektor za upravljanje z nepremičninami in centralno nabavo, telefon št. (05) 6641313.