SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
O delnici
Obvladujoča družba Intereuropa d.d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami tvori koncern pod enotnim vodstvom uprave družbe Intereuropa d.d.. Vodenje v koncernu Intereuropa razumemo kot proces izvajanja planiranja, organiziranja in nadzora poslovnih virov z namenom doseganja poslovnih ciljev podjetja, obenem pa si prizadevamo izpolniti zahteve in pričakovanja kupcev.

KLJUČNI PODATKI O DELNICI IEKG ZA OBDOBJE 2013 - 2016

2013 2014 2015 2016
število vseh delnic 27.488.803 27.488.803 27.488.803 27.488.803
število prednostnih delnic 10.657.965 10.657.965 10.657.965 10.657.965
številonavadnih delnic 16.830.838 16.830.838 16.830.838 16.830.838
- od tega število lastnih delnic 18.135 18.135 18.135 18.135
knjigovodska vrednost delnice (31.12.) 3,67 3,52 3,57 3,17
podatki o trgovanju
zaključni tečaj konec leta (31.12.) 0,44 1,18 0,53 1,18
tehtani povprečni tečaj 0,50 1,39 1,17 1,08
najvišji tečaj 0,85 1,78 1,27 1,36
najnižji tečaj 0,32 0,44 0,50 0,50
tržna kapitalizacija v tisoč EUR 7.406 19.911 8.920 19.860
promet v tisoč EUR 938 2.113 538 783
kazalniki
čisti dobiček na delnico 0,05 0,01 0,04 -0,13
denarni tok na delnico 0,19 0,15 0,19 0,02
bruto dividenda na delnico 0,00 0,00 0,00 0,00
P / BV 0,12 0,34 0,15 0,37
P / CF 2,32 7,87 2,79 67,81
P / E 8,80 118,0 13,3 -9,1
kapitalski donos 20,0% 168,9% -55,2% 122,6%
dividendni donos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
skupni donos delnice 20,0% 168,9% -55,2% 122,6%

Knjigovodska vrednost = kapital  /  število vseh delnic – število lastnih delnic 
Tržna kapitalizacija = zaključni tečaj ob koncu leta * število delnic, ki kotirajo na borzi
Čisti dobiček na delnico = čisti dobiček / (število delnic – število lastnih delnic)
Denarni tok na delnico = (čisti dobiček - dividende + amortizacija) / število vseh delnic – število lastnih delnic
P / BV = tečaj ob koncu leta  /  knjigovodska vrednost delnice
P / CF = tečaj ob koncu leta  / denarni tok na delnico
P / E = tečaj ob koncu leta  /  čisti dobiček na delnico
Kapitalski donos = porast tečaja v enem letu

PRVIH DESET DELNIČARJEV INTEREUROPE D.D. NA DAN 30.9.2017

30.09.2017
Delničar Število delnic Delež
1. SID banka d.d. 4.942.072 18,0%
2. NLB d.d. 4.770.601 17,4%
3. Nova KBM d.d. 4.036.044 14,7%
4. Gorenjska banka d.d. 3.068.990 11,2%
5. SKBd.d. 2.254.980 8,2%
6. Luka Koper d.d. 1.344.783 4,9%
7. Banka Intesa Sanpaolo d.d. 753.703 2,7%
8. Kapitalska družba d.d. 719.797 2,6%
9. Luka Koper INPO d.d. 615.730 2,2%
10. SDH d.d. 474.926 1,7%

LASTNIŠKA STRUKTURA NA DAN 30.9.2017

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*:
Tečaj delnice  IEKG
Zadnja posodobitev: 15.02.2019
2.72 €