SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Informacije javnega značaja
Jasno in dosledno komuniciramo z vsemi deležniki, s čimer ohranjamo pristen stik Intereurope s svojim lokalnim in širšim okoljem.

Družba Intereuropa d.d. je od 13.11.2019 ponovno postala zavezanka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – ZDIJZ-UPB 2, 117/2006 – ZdavP-2, 23/2014, 19/2015 – odl. US, 102/2015 in 7/2018) in bo na tem mestu objavljala informacije v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov: infoJZ@intereuropa.si ali po navadni pošti na naslov: Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, s pripisom »Informacije javnega značaja«.

Pogodbe 2016 (31.9 KB)
Pogodbe 2015 (32.3 KB)