SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Informacije javnega značaja
Jasno in dosledno komuniciramo z vsemi deležniki, s čimer ohranjamo pristen stik Intereurope s svojim lokalnim in širšim okoljem.

Družba Intereuropa d.d. in njeni odvisni družbi Interzav, d.o.o. ter Interagent d.o.o. so z dnem 13.11.2019 postale zavezanke po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15, 32/16, 7/18) in bodo na tem mestu objavljale informacije v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov: infoJZ@intereuropa.si ali po navadni pošti na naslov: Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, s pripisom »Informacije javnega značaja«.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA ZA DRUŽBO INTEREUROPA D.D.

Pogodbe 2024 (108 KB)
Pogodbe 2023 (103 KB)
Pogodbe 2022 (114 KB)
Pogodbe 2021 (117 KB)
Pogodbe 2020 (121 KB)
Pogodbe 2016 (31.9 KB)
Pogodbe 2015 (32.3 KB)

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA ZA ODVISNE DRUŽBE INTEREUROPE D.D.

Interzav d.o.o.
Interagent d.o.o.
Pogodbe 2024 (112 KB)
Pogodbe 2023 (122 KB)
Pogodbe 2022 (115 KB)
Pogodbe 2021 (105 KB)
Pogodbe 2020 (31.9 KB)