SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Novice
Novice so namenjene vsem tistim, ki želijo spremljati informacije o poslovanju Intereurope.
13. 3. 2020

Obvestilo - ukrepi povezani s koronavirusom

Spoštovani poslovni partner!

V Intereuropi zdravje tako zaposlenih kot tudi strank postavljamo na prvo mesto in temu namenjamo veliko pozornosti.  Posebna delovna skupina neprestano spremlja situacijo, prav tako dosledno sledimo vsem naloženim in priporočenim ukrepom tako NIJZ kot drugih pristojnih institucij. V Intereuropi imamo izdelane in pripravljene tudi različne scenarije in protokole v primeru nadaljnje širitve virusa in zbolevanja zaradi okužbe.

Zaradi naraščanja števila okuženih in sprejetih ukrepov pristojnih institucij posledično lahko pride tudi do motenj v odvijanju logističnih storitev, vsekakor pa je cilj Intereurope zajezitev nadaljnjega širjenja virusa in ohranjaje zdravja zaposlenih.

Pri izvajanju določenih logističnih storitev, kjer so naši zaposleni v stiku z vozniki ter drugimi osebami, kjer so tako izpostavljeni tudi predstavniki poslovnih partnerjev (šoferji, špediterji, carinski deklaranti….), smo zaradi navedenega sprejeli ukrepe, s katerimi bomo omejili stike naših zaposlenih. Uprava družbe je z namenom, da v največji možni meri zagotovi neprekinjeno delovanje in zagotovi varnost tako zaposlenih kot poslovnih partnerjev, sprejela nekatere ukrepe, s katerimi vas seznanjamo v nadaljevanju:

Ukrepi pri prevzemu in izdaji dokumentov v skladiščih in pisarnah:

  • Voznik mora  ob prihodu  poklicati osebo, ki je navedena v prevoznem nalogu, ali lokalno kontaktno osebo.
  • Vozila morajo biti med čakanjem parkirana na za to določenih prostorih.
  • Vozniki  in morebitni sopotniki se morajo po oddaji dokumentacije o tovoru ob čakanju na razkladanje ali nakladanje zadrževati v kabinah vozil. 
  • Ob nakladanju ali razkladanju se morajo vozniki nahajati v  kabini vozil, pogonski sklopi vozila morajo biti ugasnjeni in vozila podložena s kolesnimi zagozdami. 
  • Vozniki in morebitni sopotniki lahko vozila zapustijo le ob uporabi  ustrezne zaščitne maske.
  • Vstop v skladiščne in pisarniške prostore je voznikom prepovedan.

Intereuropa bo tudi nadalje upoštevala in izvajala proaktivne ukrepe, ki bodo pripomogli k stabilizaciji razmer. O morebitnih nadaljnjih aktivnostih in ukrepih vas bomo sproti obveščali na naši pletni strani www.intereuropa.si

Lep pozdrav,

Uprava družbe
Intereuropa d.d.