SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Družbena odgovornost
Intereuropa je že vrsto let aktivno prisotna v svojem lokalnem okolju in skrbi za izboljšanje kakovosti življenja in dela v okoljih, kjer je navzoča.

Skrb in odgovornost do okolja izkazujemo z donatorskimi in pokroviteljskimi aktivnostmi. Z njimi poskušamo uresničiti različne kulturne, športne, humanitarne in druge projekte ter dvigniti zavest o pomenu družbenega okolja.

Znanje je pomembna konkurenčna prednost in ena od naših temeljnih vrednot, zato ga načrtno soustvarjamo in sponzoriramo razne konference in seminarje. Donatorstva so namenjena bolnišnicam, zdravstvenim ustanovam in humanitarnim akcijam.

Pri sponzoriranju in donacijah se skupina Intereuropa pod okriljem skupine Pošta Slovenije odloča predvsem za podporo projektom, ki promovirajo Slovenijo v Evropi in svetu ter povečujejo Intereuropin ugled. S podpiranjem športnih dejavnosti, šolstva, kulturnih in humanitarnih projektov vzpodbujamo tudi zavest do družbenega okolja.

SPONZORSTVA

V Intereuropi se že vrsto let v javnosti pojavljamo kot sponzorji različnih prireditev in organizacij. Sponzorstvo je oblika oglaševanja, kjer gre za posebno pogodbeno razmerje, za katerega je značilno, da imata oba pogodbena udeleženca neko medsebojno korist. Sponzor se zaveže, da bo podprl dejavnost sponzoriranca s finančnimi sredstvi, storitvami ali blagom, sponzoriranec pa bo v zameno za sponzoriranje opravil storitev oglaševanja sponzorja na transparentih, plakatih, majicah, vozilih, in podobno.

Intereuropa sponzorira razne športne prireditve in športne klube, konference, seminarje in kulturna društva, zdravstvene ustanove pri nakupih aparatov ali prevoznih sredstvih, razne plesne in druge kulturne organizacije. S tem želimo doseči boljši družbeni ugled ter spodbuditi ozaveščenost do družbenega okolja.

DONATORSTVA

Intereuropa se kot donator pojavlja s svojimi donatorskimi prispevki za humanitarne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, športne in zdravstvene namene. Gre za namenska sredstva za podporo določenih nepridobitnih dejavnosti, kar predstavlja dobro tretjino sredstev namenjenih za družbeno odgovornost.

Donacija je enostranski posel, kjer ne gre za obojestransko oziroma vzajemno korist. Gre za nepovratno izplačilo s finančnimi sredstvi ali pa za nepovratno izplačilo v naravi. Donator (pravna oseba) za svojo donacijo ne pričakuje nobene proti usluge.

Donator in prejemnik donacije podpišeta donatorsko pogodbo za prostovoljno plačane denarne prispevke in vrednosti daril v naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znanstvene, raziskovalne, športne, ekološke in religiozne namene.

OGLEJTE SI TUDI

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*: