SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Vizija in poslanstvo
S krepitvijo konkurenčnih prednosti in uresničevanjem razvojnih usmeritev do doseganja ambicioznih ciljev.

VIZIJA

Biti vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev.

POSLANSTVO

Poslanstvo koncerna je zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah in zagotavljanje optimalnega delovanja oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo kupcev ter hkrati družbeno odgovorno ustvarjanje vrednosti za lastnika, zaposlene in druge deležnike.

VREDNOTE

  • Integriteta. Spoštujemo najvišja etična načela in dobre poslovne običaje. Delujemo skladno z zakonodajo, veljavnimi smernicami in priporočili ter internimi pravili družbe.
  • Odličnost. Naše storitve so usmerjene v vrhunsko zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah slehernega kupca in temeljijo na sodobnem logističnem znanju.
  • Prilagodljivost in prožnost. Naše storitve so hitre in prirejene željam kupcev. Dosegamo jih z inovativnim pristopom in vitko organiziranostjo.
  • Odgovornost. Odlikuje nas visoka odgovornost do sprejetih obveznosti in dogovorov ter do družbenega in naravnega okolja.
  • Timsko delo in spoštljiv odnos do sodelavcev. Kakovost naših storitev je plod dela posameznikov in odličnih strokovnih skupin. Cenimo različna znanja, izkušnje in poglede sodelavcev.

KONKURENČNE PREDNOSTI

S svojo organizacijsko strukturo in strokovnostjo bomo uveljavili svoje konkurenčne prednosti:

  • lastna mreža povezanih družb,
  • vzpostavljena partnerska mreža,
  • velik nabor različnih produktov in lastna infrastruktura,
  • strokovno usposobljeni kadri.

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*: