SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Namestnik predsednika uprave
Doma smo v prostrani logistični mreži. Usmerjamo, upravljamo in nadzorujemo pretok blaga v vseh smereh. Varno in hitro dosegamo bližnje in najbolj oddaljene cilje.

ALEŠ KLAVŽAR

Rojen je leta 1969. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist.

Svojo karierno pot je začel leta 1993 v podjetju Helios Domžale. Večino svoje 28 letne poslovne kariere je opravljal vodstvene in vodilne funkcije na različnih poslovnih področjih od financ, računovodstva, kontrolinga, nabave, pravnih zadev in upravljanja s človeškimi viri. Je strokovnjak za finance ter prevzeme in pripojitve (M&A). Odlikujejo ga vodstvene sposobnosti s področja korporativnega upravljanja, ki jih je pridobil preko članstev v številnih nadzornih svetih tako v hčerinskih družbah Helios Domžale kot v družbah zunaj skupine. Pred prihodom v Intereuropo je bil zadnjih šestih letih zaposlen v Iskri, d.o.o. Ljubljana, kjer je bil član poslovodstva pristojen za finance.

Nadzorni svet ga je 17. aprila 2023 imenoval za člana uprave družbe Intereuropa d. d. za finančno področje in namestnika predsednika uprave, in sicer za mandatno obdobje štirih let z začetkom mandata 1. junij 2023. V upravi je odgovoren za področje financ, računovodstva in kontrolinga, za upravljanje z nepremičninami in centralno nabavo, za področje pravnih zadev, za področje korporativne integritete in skladnosti ter formalno upravljanje odvisnih družb (Slovenija – Interzav, Srbija, Črna gora, Kosovo, Ukrajina in Albanija). Namestnik predsednika uprave tudi organizacijsko usklajuje delo na področju notranjega revidiranja.