SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Organigram Intereuropa
Doma smo v prostrani logistični mreži. Usmerjamo, upravljamo in nadzorujemo pretok blaga v vseh smereh. Varno in hitro dosegamo bližnje in najbolj oddaljene cilje.

UPRAVA

ŠPEDICIJA IN LOGISTIKA (Skupina Intereuropa)

Služba za korporativno prodajo
Borut Zorić

Mednarodni cestni promet
Marko Cah

Domači kopenski promet
Helena Trunk

Zbirni promet
Helena Trunk

Pomorski promet

Zračni promet
Miha Testen

Carinske storitve
Marko Cah

Logistične rešitve
Mateja Pikl

ŠPEDICIJA IN LOGISTIKA (Intereuropa d.d.)

Izvršni direktor
Dalibor Stojanov

Sektor za prodajo
Savin Jurić

Organizacija polnih nakladov
Dejan Jerman

Filiala Celje
Primož Brus

Filiala Ljubljana
Dalibor Stojanov

Poslovna enota Koper
Dalibor Stojanov

Produktna enota Letalski transport
Miha Testen

SKUPNE SLUŽBE

Sektor za finance in računovodstvo
Aleksander Milostnik

Sektor za informatizacijo poslovanja
Simon Vouk

Sektor za kadrovske in splošne zadeve
Jelena Ćeklić

Pravna služba
Matjaž Ujčič

Služba za kakovost
Dejan Memon

Služba za kontroling
Mojca Stopar Simoneta