SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Organigram Intereuropa
Doma smo v prostrani logistični mreži. Usmerjamo, upravljamo in nadzorujemo pretok blaga v vseh smereh. Varno in hitro dosegamo bližnje in najbolj oddaljene cilje.

UPRAVA

SKUPNE SLUŽBE

Sektor za finance in računovodstvo
Aleksander Milostnik

Sektor za informatizacijo poslovanja
Robi Flego

Sektor za kadrovske in splošne zadeve
Matjaž Ujčič

Pravna služba
Matjaž Ujčič

Služba za kakovost
Dejan Memon

Služba kontrolinga
Mojca Stopar Simoneta

ŠPEDICIJA IN LOGISTIKA

Področje špedicije in logistike
Dalibor Stojanov

Razvoj strateških in ključnih kupcev
Igor Lukič / Miran Markežič

Mednarodni cestni promet
Marko Cah

Domači kopenski promet
Helena Trunk

Zbirni promet
Helena Trunk

Pomorski promet
Mihovil Rameša

Zračni promet
Dalibor Stojanov

Logistične rešitve
Mateja Pikl

Carinske storitve
Marko Cah

Sektor za prodajo
Savin Jurić

Organizacija polnih nakladov
Mario Brodar

Filiala Koper

Filiala Celje
 Damjana Žaberl

Filiala Ljubljana
Tomaž Koder