SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Organigram Intereuropa
Doma smo v prostrani logistični mreži. Usmerjamo, upravljamo in nadzorujemo pretok blaga v vseh smereh. Varno in hitro dosegamo bližnje in najbolj oddaljene cilje.

UPRAVA

SKUPNE SLUŽBE

Sektor za finance in računovodstvo
Bernarda Kocjančič

Sektor za informatizacijo poslovanja
Robi Flego

Sektor za kadrovske in splošne zadeve
Blanka Česnik Wolf

Pravna služba
Matjaž Ujčič

Služba za kakovost
Dejan Memon

Služba kontrolinga
Mojca Stopar Simoneta

ŠPEDICIJA IN LOGISTIKA

Področje špedicije in logistike
Benjamin Koncilja

Vodja prodaje
Miran Markežič

Mednarodni kopenski promet
Marko Cah

Domači kopenski promet
Boris Brković

Pomorski promet
Mihovil Rameša

Zračni promet
Dalibor Stojanov

Služba za razvoj logističnih rešitev
Aljaž Kovač

Filiala Koper
Mihovil Rameša

Filiala Celje
Benjamin Koncilja

Filiala Ljubljana
Igor Lukić