SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Predsednik uprave
Doma smo v prostrani logistični mreži. Usmerjamo, upravljamo in nadzorujemo pretok blaga v vseh smereh. Varno in hitro dosegamo bližnje in najbolj oddaljene cilje.

BORUT FLANDER

Rojen je leta 1977. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist.

Večino svoje poslovne kariere je posvetil celovitemu strateškemu prestrukturiranju in poslovno prodajnemu razvoju podjetij, v katerih je deloval. Ima tudi bogate večletne izkušnje na področju kadrovskega in finančnega področja ter na področju vodenja družb. V svojem profesionalnem obdobju je opravljal različne vodstvene in vodilne funkcije v naslednjih družbah: Lek d. d., Savatech d. o. o., Diagnostični center Bled d. o. o. Od leta 2016 je bil predsednik uprave podjetja Kovinoplastika Lož d. d., nazadnje pa direktor podjetja Kovinoplastika Lož d. o. o.

Nadzorni svet ga je 30. avgusta 2023 imenoval za predsednika uprave družbe Intereuropa d. d., in sicer za mandatno obdobje štirih let z začetkom mandata 1. november 2023. V upravi je odgovoren za poslovno področje prodaje in operative (špedicija in logistika), za področje kadrovskih in splošnih zadev, koordinacijo med upravo ter svetom delavcev in sindikatom, informacijsko podporo, področje kakovosti, projektno pisarno, za področje varnosti, varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, HACCP in ADR, področje odnosov z javnostmi ter formalno upravljanje odvisnih družb (Slovenija - Interagent, Hrvaška, BiH, Makedonija in Ukrajina).