SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Strokovno in študentsko delo

Koncern Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi ter uspešen logistični koncern z velikimi razvojnimi možnostmi.

Študentom in dijakom pod mentorstvom naših strokovnjakov omogočamo opravljanje obvezne prakse. Glede na razvejanost naši poslovnih enot je možno prakso opravljati v različnih krajih po Sloveniji, v odvisnosti od razpoložljivosti mentorjev. Pošljite vlogo za opravljanje obvezne prakse ali študentskega dela.

Na podlagi predhodne odobritve sodelujemo pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog z različnih področij: logistike, organizacije, informatike, ekonomije, trženja in drugih poslovnih področij družbe.

PISNA VLOGA ZA IZDELAVO DIPLOMSKE ALI DRUGE NALOGE NAJ VSEBUJE:

  • naslov, namen, temo in obseg naloge;
  • kratko obrazložitev problema in uporabljene metodologije;
  • opis podatkov in informacij, ki jih bi od Intereurope potrebovali;
  • navedbo imena fakultete in mentorja;
  • predviden čas izdelave;
  • vaše kontaktne podatke.

Vlogo za odobritev lahko pošljete po e-pošti ali na naslov Intereuropa, d. d., Kadrovska služba, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper.

O možnosti izdelave naloge vas bomo pisno obvestili, ko bomo preverili razpoložljivost mentorja in ostale pogoje, ki so potrebni, da vam lahko omogočimo izdelavo naloge.