SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Splošni pogoji uporabe spletne strani
1. UPORABA IN VSEBINA SPLETNE STRANI

Spletna stran Sledenje pošiljkam za registrirane uporabnike na www.intereuropa.si je namenjena Intereuropinim komitentom (v nadaljevanju Uporabnik), ki se registrirajo na spletni strani www.intereuropa.si, sprejmejo Splošne pogoje uporabe spletne strani Sledenje pošiljkam za registrirane uporabnike (v nadaljevanju Splošni pogoji) in se zavežejo, da bodo stran uporabljali v skladu s temi Splošnimi pogoji, splošnimi pravili uporabe spletnega mesta www.intereuropa.si in veljavno zakonodajo.Uporabnik lahko na spletni strani uporablja spletno aplikacijo Sledenje pošiljkam in/ali spletno aplikacijo Vnos naročil. Uporabnik je upravičen uporabljati spletne aplikacije le za svoje lastne potrebe in namene ter ne more prenesti svoje pravice uporabe na tretje osebe. Uporabnik ne pridobi ne lastniških niti avtorskih pravic na spletnih aplikacijah, temveč le pravico do njene uporabe, skladno z določili Splošnih pogojev ter navodili o uporabi spletne aplikacije Sledenje pošiljkam in Vnos naročil in pravili obnašanja, ki so objavljena v priročniku oz. v dopolnitvah priročnika in drugih dokumentih, ki so objavljena na spletni strani www.intereuropa.si oz. jih Intereuropa kako drugače dostavi Uporabniku.

2. REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Registracija uporabnika poteka preko spletnega vmesnika, kjer uporabnik vnese svoje podatke. Uporabnik se zavezuje, da so vneseni podatki resnični in verodostojni. Izdajanje za tretjo osebo je prepovedano.Uporabnik dostopa do spletne strani z uporabniškim imenom in geslom, ki ga sam vnese pri registraciji ali uporabniškim imenom in geslom, ki ga Uporabniku dodeli Intereuropa. Uporabnik se zavezuje, da bo hranil uporabniško ime in geslo, kot poslovno skrivnost in da ga bodo uporabljale le pooblaščene osebe.Intereuropa lahko takoj, brez predhodnega obvestila, prekine Uporabniku dostop do spletne strani, če ugotovi, da dostop ni več potreben oziroma, če ukine spletno stran. Prav tako lahko prekine dostop do spletne strani, če ugotovi, da je Uporabnik dostopal in uporabljal spletno stran in spletne aplikacije v nasprotju s Splošnimi pogoji in v primeru kakršnekoli zaznane grožnje na informacijskem sistemu Intereurope.

3. SPREJEM POGOJEV

Če želi Uporabnik uporabljati spletno stran, mora najprej sprejeti Splošne pogoje. V kolikor pogojev ne sprejme, strani ne more uporabljati. Splošne pogoje sprejme s potrditvijo ob registraciji in z dejansko uporabo spletne strani. Šteje se, da pogoji za Uporabnika veljajo za vsako spletno aplikacijo (Sledenje pošiljkam in Vnos naročil) od trenutka, ko jo začne uporabljati.Intereuropa si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ali dopolni Splošne pogoje uporabe. Spremenjeni pogoji začnejo veljati z dnem, ko so objavljeni na spletni strani www.intereuropa.si. Uporaba strani po spremembi Splošnih pogojev se šteje, da se Uporabnik strinja s spremenjenimi pogoji.

4. SPLETNA APLIKACIJA SLEDENJE POŠILJKAM

Sledenje pošiljkam omogoča spremljanje gibanja pošiljk, katerih organizacija prevoza je bila zaupana Intereuropi. Podatki o gibanju pošiljk se posredujejo v obliki statusov, ki se ob izvedbi posameznih aktivnosti zapišejo v informacijskem sistemu Intereurope. Uporabnik v sistemu lahko išče podatke le za svoje pošiljke. V sistemu Intereurope je vsak Uporabnik označen s svojo enotno identifikacijsko številko, ki je kriterij pri prikazovanju rezultatov. Sistem Uporabniku prikaže le tista naročila, v katerih je bil naveden kot pošiljatelj, prejemnik ali le plačnik. Uporabnik ne more pridobiti informacije o pošiljkah drugih uporabnikov, s katerimi ni bil v nikakršni povezavi.

5. SPLETNA APLIKACIJA VNOS NAROČIL

Uporabnik direktno vnaša naročila za odpremo tistih pošiljk, za katere je to dogovorjeno z Intereuropo. Za naročanje in izvajanje storitev se v celoti uporabljajo Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije in Splošni pogoji poslovanja produkta »Intereuropa Express«.Za pošiljke, ki se odpremljajo v okviru produkta »Intereuropa Express« velja, da Uporabnik lahko odda naročila za vse pošiljke, ki so v Splošnih pogojih poslovanja za produkt »Intereuropa Express« navedene kot pošiljke, ki jih Intereuropa sprejme na prevoz, ne more pa oddajati naročil, ki so v Splošnih pogojih poslovanja za produkt »Intereuropa Express« opredeljene kot »izključene pošiljke«. Za odpreme pošiljk v okviru produkta »Intereuropa Express« lahko Uporabnik oddaja naročila za pošiljke, kjer posamezni tovorki ne presegajo naslednjih parametrov, in sicer: max višina 1,70 m; maksimalna dolžina 3m; maksimalna teža celotne pošiljke pa ne presega 3 ton.Za ostale pošiljke velja, da se prevzemajo in dostavljajo v časovnih terminih in po pogojih, ki jih Intereuropa in Uporabnik posebej dogovorita v sklenjenih pogodbah ali sprejetih ponudbah.V kolikor ni posebej dogovorjeno velja, da je zadnji termin oddaje naročila za prevzem pošiljk isti ob 12. uri, dostava pa se vrši naslednji delovni dan.

6. USPEŠNOST ODDAJE NAROČIL

Šteje se, da je bilo naročilo uspešno oddano v sistem in sprejeto s strani Intereurope, ko sistem dodeli ustrezno številko naročila in se prikaže obvestilo, da je bil Vnos naročila uspešen. Številka naročila je sestavljena iz oznake NRSI in devetih številk.Intereuropa in Uporabnik se lahko posebej dogovorita, da je Uporabniku omogočeno tiskanje nalepk. V takem primeru se Uporabnik obvezuje, da bo pošiljke, ki jih bo Intereuropi izročil na prevoz, opremil z nalepkami, izdelanimi po standardih Intereurope.V primeru, ko so težave z uporabo informacijske rešitve, mora Uporabnik o tem nemudoma obvestiti skrbnika, poleg tega pa naročila za prevoz vseh pošiljk Intereuropi dostaviti po faxu, telefonsko ali po e-mailu. 

7. ODGOVORNOST INTEREUROPE

Intereuropa si pridržuje pravico do spreminjanja oblike spletne strani in razvoja spletnih aplikacij z dodajanjem novih funkcionalnosti.Intereuropa zagotavlja Uporabniku tehnično in vsebinsko podporo, ki zajema odpravo napak in motenj ter pojasnila glede delovanja spletne strani oz. spletnih aplikacij. Medsebojna komunikacija poteka po telefonu, telefaksu in elektronski pošti preko pooblaščenih oseb Uporabnika in Intereuropinih skrbnikov spletne strani oz. posebej imenovanega skrbnika za posameznega Uporabnika.Intereuropa se zavezuje eventualne motnje, predvsem pri oddaji naročil, odpraviti čim prej, oziroma takoj poiskati ustrezne  rešitve, ki bodo omogočale nemoteno odvijanje delovnega procesa, Uporabnik pa se zavezuje v takih primerih poslovati po navodilih Intereurope. Pri tem se odgovornost Intereurope omejuje na delovanje sistema Intereurope in njenih informacijskih rešitev. Intereuropa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno nedelovanje ali napake v delovanju internetnih povezav. Intereuropa skrbi za nemoteno delovanje spletne strani ter ni odgovorna za vsebino in pravilnost podatkov, ki jih Uporabnik  vnese v sistem.V kolikor spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani, Intereuropa ni odgovorna za dostopnost teh strani in njenih vsebin.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Intereuropa se zavezuje spoštovati zasebnost uporabnika, zato bo podatke, pridobljene preko spletnega mesta www.intereuropa.si varovala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov: Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 –s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1), General Data Protection Regulation-GDPR (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta, Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta).

Vsi podatki o uporabniku bodo varni pred tretjimi strankami bodo uporabljeni le za storitve s strani družbe Intereuropa.

Hranjenje osebnih podatkov

Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbrali ali nadalje obdelovali. Intereuropa bo osebne podatke hranila od trenutka registracije do preklica uporabnika.

Podatki se bodo hranili v digitalni obliki, dokler ima uporabnik interes vstopanja na spletno stran Intereurope.

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oziroma na podlagi preklica uporabnika se bodo podatki trajno izbrisaliPrimer varnostnega incidentaV primeru vdora v sistem, odtujitve ali izgube osebnih podatkov je Intereuropa dolžna v času 48 ur obvestiti organe pregona, v času 72 ur pa posameznega uporabnika spletne strani.

9. PIŠKOTKI

Družba Intereuropa na svoji spletni strani uporablja piškotke, zardi česar bo posameznik za beleženje piškotkov moral dati privolitev, z izbiro gumba se strinjam/se ne strinjam.Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se prenesejo na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletnega mesta, običajno vsebuje:- Ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek,- Časovna omejenost trajanja piškotka,- Vrednost (edinstveno številko).Vsem kategorijam je skupna časovna omejenost njihovega trajanja.Piškotki lahko torej izvajajo nekaj pomembnih funkcij, kot je npr. izoljšanje uporabniške izkušnje in podobno.

Uporabljeni piškotki

Intereuropa na svoji spletni strani uporablja naslednje vrste piškotkov za namene in čas trajanja, kot je razvidno v nadaljevanju:

Ime piškotka NamenCookieconsent_status         za optimalen prikaz spletnega mesta

Onemogočanje piškotkov

Nastavitve piškotkov se lahko nadzira in spreminja v uporabnikovem spletnem brskalniku. V kolikor se uporabnik ne strinja lahko izbere gumb ne strinjam se. Svojo izbiro lahko uporabnik na tej napravi lahko uporabnik vedno spremeni.

10. PRAVNI RED

Za morebitne spore iz uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru.

11. VELJAVNOST POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od 25.5.2018
Vrsta zahtevka E-naslov Dodaten komentar