SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Prodaja in oddaja poslovnih nepremičnin
Družba razpolaga z nepremičninami, ki jih oddaja v najem ali prodaja; zainteresirani vabljeni k oddaji ponudbe.
Oddaja: Gabrijela Črlenec, tel. +386 5 6641 313, email gabrijela.crlenec@intereuropa.si
Prodaja: Matjaž Bučinel, tel. +386 5 6641 695, email matjaz.bucinel@intereuropa.si

KOPER, POSLOVNI PROSTORI OB ANKARANSKI CESTI – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

Na privlačni in edinstveni lokaciji na naslovu Ankaranska cesta 12, v neposredni bližini vhoda v Luko Koper oddamo prodajni salon. Kompleks je oddaljen manj kot 2 km od avtocestnega priključka in 1 km od centra starega mestnega jedra Kopra. V naravi prostori predstavljajo prodajni prostor/salon v izmeri 480 m2, od tega salon 436 m2 in 44 m2 upravni in skupni prostori (souporaba sanitarij). Prostori se nahajajo v pritličju - v eni ravnini. Prostori so primerni za opravljanje več različnih dejavnosti: avtosalon, razstavni prostor, trgovski prostor, prostor za poslovanje s strankami, ipd. Objekt je odlično vzdrževan, zadnje izboljšave in obnove objekta so bile izvedene leta 2005. Objekt je neposredno dostopen iz krožišča na Ankaranski cesti. Prostori so klimatizirani. Predmet oddaje je tudi 18 zunanjih parkirnih mest za osebna vozila pred objektom, ki jih kot zaključeno celoto predstavlja asfaltirano parkirišče skupne površine 402 m2. Glede na privlačno lokacijo je parkirišče primerno za parkiranje avtomobilov, pa tudi za razstavljanje in promocijo izdelkov, prodajo rabljenih vozil in podobno. Ob objekt na vpadnici/krožišču je možna postavitev reklamnih oznak - reklamni stolpi, zastave ipd.

Najemnina za prostore znaša (zneski ne vključujejo DDV):
  • Prodajni prostor/salon:                       
          12,00 EUR/m²/mesec oziroma 5.760 EUR/mesec (brez DDV)
  • Zunanja parkirna mesta:                     
          33,50 EUR/pm/mesec oziroma 603 EUR/mesec (brez DDV)
  • Skupna cena:                                       
          6.363,00 EUR/mesec (brez DDV)


OSTALI POGOJI NAJEMA:
  • Oprema:
Poslovni prostori se oddajo neopremljeni.
  • Stroški:
V ceni najema niso vključeni stroški obratovanja in drugi stroški, ki se nanašajo na redno rabo predmeta najema, in sicer: električna energija, ogrevanje in hlajenje, vodarina, stroški telekomunikacij in najema telekomunikacijskih vodov do najetih poslovnih prostorov, komunalne storitve, čiščenje prostorov, vzdrževanje in čiščenje okolice, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, varovanje in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge dajatve ali davki (npr. nepremičninski davek), ki bi nadomestil ali dopolnil to nadomestilo. Najemodajalec predmetne stroške obračuna mesečno za nazaj, oziroma jih najemnik plačuje neposredno dobavitelju predmetnih storitev. Najemnik na lastne stroške zavaruje svoje blago, opremo, osebe in stvari v najetih poslovnih prostorih. V nočnem času dežurna varnostna služba opravlja redne obhode.Najemodajalec nosi stroške požarnega zavarovanja objektov in stroške investicijskega vzdrževanja.
  • Ročnost najema:
Najemno razmerje se praviloma sklene za obdobje, daljše od enega leta, z možnostjo podaljšanja. Ob sklenitvi najemne pogodbe se pričakuje plačilo varščine v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Poslovni prostori so za oddajo razpoložljivi takoj.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 64

Za oglede prostorov pokličite na tel. 05 6641115, g. Tone Urbas (ob delavnikih od 8. do 15. ure) ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: najemi@intereuropa.si

MARIBOR, PISARNIŠKI PROSTORI, TRŽAŠKA CESTA 53 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

Ob južni vpadnici v Maribor, v poslovni stavbi karakteristik K + P + 3 + M, na Tržaški cesti 53, zgrajeni leta 1988, oddamo v najem 1.200 m2 poslovnih prostorov (pisarne), z možnostjo najema posamezne etaže. Vsi prostori so klimatizirani in centralno ogrevani, na razpolago so parkirna mesta za zaposlene. Poslovni prostori s pripadajočo infrastrukturo so primerni za pisarniško dejavnost.

Cena najema poslovnega prostora je odvisno od velikosti najetih površin od 9,50 do 11,00 EUR/m2/mesec neto in vključuje stroške porabe vode, električne energije, centralnega ogrevanja, čiščenja skupnih prostorov, odvoza odpadkov, varovanja objekta, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške investicijskega vzdrževanja, ne vključuje pa stroškov čiščenja najetih poslovnih prostorov, telefonije in uporabe telekomunikacijskih vodov ter stroškov rednega vzdrževanja in servisiranja opreme v najemu.

Cena najema parkirnega prostora je 20,00 EUR/parkirno mesto/mesec neto. Poslovna stavba je varovana.

Predvidena minimalna doba najema je 36 mesecev, ob vselitvi je potrebno plačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 73

Za oglede prostorov pokličite na tel. 05 6641313 (ob delavnikih od 8. do 15. ure) ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: najemi@intereuropa.si

BRNIK - AERODROM, PISARNIŠKI PROSTORI, ZGORNJI BRNIK 130 O – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 559,36 mna aerodromu Brnik, v 1. nadstropju poslovne stavbe »Catering«, karakteristik K + P + III, zgrajeni leta 1990, na naslovu Zgornji Brnik 130 O, Brnik-aerodrom, št. stavbe 1356 k.o. 2118-Cerklje, stoječi na parc. št. 1381/139 k.o. 2118-Cerklje, s pripadajočim deležem na stavbišču. Stavba ni etažirana, zemljiškoknjižno stanje ni usklajeno z dejanskim; na celotnem območju letališča je kot zemljiškoknjižni lastnik vknjižena Republika Slovenija, ki je v korist družbe Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., ustanovila stavbno pravico za obdobje do 01.01.2054.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 76

Cena: 850.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

OBREŽJE, PISARNIŠKI PROSTORI, OBREŽJE 79 – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 329,05 m2 v pritličju in 11 parkirnih mest skupne površine 141,80 m2 v kleti poslovne stavbe karakteristik K + P + I, zgrajeni leta 2003, na naslovu Obrežje 79, Jesenice na Dolenjskem, v bližini mejnega prehoda Obrežje, s pripadajočim deležem na skupnih površinah v stavbi, stavbišču in dvorišču, parc. št. 43/1 in 148/6, obe k.o. Velika dolina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 83
Cena: 342.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

JESENICE, DELI POSLOVNE STAVBE SPODNJI PLAVŽ 6 B – PRODAMO (PRODAJA)

V stavbi karakteristik K + P + I + M, zgrajeni leta 1988, prodamo pisarniške prostore skupne površine 727,83 m2 v pritličju in 2. nadstropju (mansarda). Pisarniški prostori v pritličju obsegajo 6 manjših pisarn skupne površine 117,18 m2, in jih prodamo po ceni 47.000,00 EUR, pisarniški prostori v 2. nadstropju (mansarda) pa obsegajo 15 manjših pisarn skupne površine 610,65 m2, in jih prodamo po ceni 244.000,00 EUR. V vsakem nadstropju so sanitarije in kuhinja v skupni lasti. Predmet prodaje je tudi tretjinski solastniški delež restavracije v kletni etaži, ki predstavlja 141,92 m2, kar je predmet posebnega dogovora. K prostorom pripada idealni lastniški delež na zemljišču oziroma dvorišču s parc. št. 13/2, 8/1 in 12/4, vse k.o. Jesenice. Stavba je etažirana, etažna lastnina družbe Intereuropa d.d. predstavlja 45,36% delež od 1.917,50 m2, kolikor je površina vseh lastniških delov stavbe (celotna površina stavbe s skupnimi prostori je 2.446,80 m2).

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 72
Cena: 291.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU - PRODAMO (PRODAJA):

Prodamo nezazidano stavbno zemljišče v Češči vasi, v bližini javnih skladišč BTC, v skupni izmeri 20.778,00 m2.

Cena: 455.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641304, g. Vado Keranović (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*: