SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Prodaja in oddaja poslovnih nepremičnin
Družba razpolaga z nepremičninami, ki jih oddaja v najem ali prodaja; zainteresirani vabljeni k oddaji ponudbe.
Oddaja: Gabrijela Črlenec, tel. +386 5 6641 313, email gabrijela.crlenec@intereuropa.si
Prodaja: Matjaž Bučinel, tel. +386 5 6641 695, email matjaz.bucinel@intereuropa.si

LJUBLJANA, PISARNIŠKI PROSTORI, LETALIŠKA CESTA 35 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

Na odlični lokaciji v Ljubljani, v poslovni stavbi družbe Intereuropa d.d., karakteristik K + P + 3, na Letališki cesti 35, zgrajeni leta 1993, oddamo pisarniške prostore v skupni površini 55,17 m². Prostori se nahajajo v 2. nadstropju urejene poslovne stavbe, ki leži neposredno ob uvozu iz obvoznice na Letališko cesto. Gre za dve pisarni, ki predstavljata zaključeno celoto.

Prostori so klimatizirani in centralno ogrevani; s pripadajočo infrastrukturo so primerni za pisarniško dejavnost. Parkiranje je možno pred poslovno stavbo po ceni 30,00 EUR/parkirno mesto/mesec neto, možen je tudi dodaten najem parkirišča v garaži v kletnih prostorih stavbe. Cena najema poslovnih prostorov je 15,00 EUR/m2/mesec neto in vključuje uporabo skupnih prostorov poslovne stavbe (hodniki, sanitarije), stroške porabe vode, električne energije, centralnega ogrevanja, čiščenja skupnih prostorov, urejanja okolice, odvoza odpadkov, varovanja objekta, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške investicijskega vzdrževanja, ne vključuje pa stroškov čiščenja oddanih poslovnih prostorov, telefonije in uporabe telekomunikacijskih vodov ter stroškov rednega vzdrževanja in servisiranja opreme v najemu. V ceni ni zajet DDV, ki ga plača najemnik. Poslovna stavba je varovana.

Pogoja za najem sta sklenitev najemne pogodbe in plačilo varščine v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Prostori so na voljo in vseljivi takoj.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 84

Za oglede prostorov pokličite na tel. 01 5868705 ali 01 5868730 (ob delavnikih od 8. do 15. ure) ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: najemi@intereuropa.si

MARIBOR, PISARNIŠKI PROSTORI, TRŽAŠKA CESTA 53 – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo poslovni kompleks v Mariboru, ki obsega pisarniške poslovne prostore v izmeri 3.754,03 m2 v stavbi karakteristik K + P + 3 + M, zgrajeni leta 1988, na naslovu Tržaška cesta 53, solastniški delež v kletni etaži sosednje stavbe na naslovu Tržaška cesta 53 B, zgrajeni leta 1988, ki predstavlja 208,83 m2 od 276,60 m2 (zaklonišče in sanitarije), solastniški delež dostopne ceste in zelenico, skupne površine 1.092,67 m2, parkirišča ob poslovnih prostorih, skupne površine 2.065 m2 in parkirišče na južni strani ceste pred upravno stavbo v izmeri 6.421 m2 (199 parkirnih mest). Možen je tudi najem navedenih nepremičnin.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 73
Cena: 3.600.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641695, g. Matjaž Bučinel (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

MARIBOR, PISARNIŠKI PROSTORI, TRŽAŠKA CESTA 53 – ODDAMO V NAJEM (ODDAJA)

Ob južni vpadnici v Maribor, v poslovni stavbi karakteristik K + P + 3 + M, na Tržaški cesti 53, zgrajeni leta 1988, oddamo v najem 1.200 m2 poslovnih prostorov (pisarne), z možnostjo najema posamezne etaže. Vsi prostori so klimatizirani in centralno ogrevani, na razpolago so parkirna mesta za zaposlene. Poslovni prostori s pripadajočo infrastrukturo so primerni za pisarniško dejavnost.

Cena najema poslovnega prostora je 12,00 EUR/m2/mesec neto in vključuje stroške porabe vode, električne energije, centralnega ogrevanja, čiščenja skupnih prostorov, odvoza odpadkov, varovanja objekta, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške investicijskega vzdrževanja, ne vključuje pa stroškov čiščenja najetih poslovnih prostorov, telefonije in uporabe telekomunikacijskih vodov ter stroškov rednega vzdrževanja in servisiranja opreme v najemu.

Cena najema parkirnega prostora je 35,00 EUR/parkirno mesto/mesec neto. Poslovna stavba je varovana.

Predvidena minimalna doba najema je 36 mesecev, ob vselitvi je potrebno plačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin z vključenim DDV.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 73

Za oglede prostorov pokličite na tel. 05 6641313 (ob delavnikih od 8. do 15. ure) ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: najemi@intereuropa.si

BRNIK - AERODROM, PISARNIŠKI PROSTORI, ZGORNJI BRNIK 130 O – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 559,36 mna aerodromu Brnik, v 1. nadstropju poslovne stavbe »Catering«, karakteristik K + P + III, zgrajeni leta 1990, na naslovu Zgornji Brnik 130 O, Brnik-aerodrom, št. stavbe 1356 k.o. 2118-Cerklje, stoječi na parc. št. 1381/139 k.o. 2118-Cerklje, s pripadajočim deležem na stavbišču. Stavba ni etažirana, zemljiškoknjižno stanje ni usklajeno z dejanskim; na celotnem območju letališča je kot zemljiškoknjižni lastnik vknjižena Republika Slovenija, ki je v korist družbe Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., ustanovila stavbno pravico za obdobje do 01.01.2054.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 76

Cena: 850.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641695, g. Matjaž Bučinel (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

OBREŽJE, PISARNIŠKI PROSTORI, OBREŽJE 79 – PRODAMO (PRODAJA)

Prodamo pisarniške poslovne prostore površine 329,05 m2 v pritličju in 11 parkirnih mest skupne površine 141,80 m2 v kleti poslovne stavbe karakteristik K + P + I, zgrajeni leta 2003, na naslovu Obrežje 79, Jesenice na Dolenjskem, v bližini mejnega prehoda Obrežje, s pripadajočim deležem na skupnih površinah v stavbi, stavbišču in dvorišču, parc. št. 43/1 in 148/6, obe k.o. Velika dolina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Energetski razred: računska EI, izračunana vrednost (kWh/m2a): 83
Cena: 342.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641695, g. Matjaž Bučinel (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

JESENICE, DELI POSLOVNE STAVBE SPODNJI PLAVŽ 6 B – PRODAMO (PRODAJA)

V stavbi karakteristik K + P + I + M, zgrajeni leta 1988, prodamo pisarniške prostore skupne površine 610,70 m2v 2. nadstropju (mansarda). Prostori so bili obnovljeni leta 2021 in obsegajo 15 manjših pisarn, prodamo jih po ceni 330.000,00 EUR. Sanitarije in kuhinja so v skupni lasti. Predmet prodaje je tudi tretjinski solastniški delež nekdanje restavracije v kletni etaži, ki predstavlja 141,93 m2, kar je predmet posebnega dogovora. K prostorom pripada idealni lastniški delež na zemljišču oziroma dvorišču s parc. št. 13/2, 8/1 in 12/4, vse k.o. Jesenice. Stavba je etažirana, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Energetski razred: merjena EI, izmerjena vrednost (kWh/m2a): 72

Cena: 370.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641695, g. Matjaž Bučinel (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU - PRODAMO (PRODAJA):

Prodamo nezazidano stavbno zemljišče v Češči vasi, v bližini javnih skladišč BTC, v skupni izmeri 20.778,00 m2.

Cena: 455.000,00 EUR

Za več informacij in ogled pokličite na tel. 05 6641695, g. Matjaž Bučinel (ob delavnikih od 8. do 15. ure), ali pošljite povpraševanje oziroma ponudbo na elektronski naslov: nepremicnine@intereuropa.si

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*: