SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
O delnici
Obvladujoča družba Intereuropa d.d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami tvori koncern pod enotnim vodstvom uprave družbe Intereuropa d.d.. Vodenje v koncernu Intereuropa razumemo kot proces izvajanja planiranja, organiziranja in nadzora poslovnih virov z namenom doseganja poslovnih ciljev podjetja, obenem pa si prizadevamo izpolniti zahteve in pričakovanja kupcev.

KLJUČNI PODATKI O DELNICI IEKG ZA OBDOBJE 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020
število vseh delnic 27.488.803 27.488.803 27.488.803 27.488.803
število prednostnih delnic 10.657.965 10.657.965 10.657.965 10.657.965
številonavadnih delnic 16.830.838 16.830.838 16.830.838 16.830.838
- od tega število lastnih delnic 18.135 18.135 18.135 18.135
knjigovodska vrednost delnice (31.12.) 2,94 3,09 3,18 3,25
podatki o trgovanju
zaključni tečaj konec leta (31.12.) 2,00 2,60 1,43 1,16
tehtani povprečni tečaj 2,26 2,50 2,29 1,40
najvišji tečaj 2,40 3,00 2,80 1,87
najnižji tečaj 1,17 1,93 1,40 1,02
tržna kapitalizacija v tisoč EUR 33.679 43.760 24.068 19.524
promet v tisoč EUR 2.558 2.010 1.207 526
kazalniki
čisti dobiček na delnico 0,01 0,15 0,12 0,08
denarni tok na delnico 0,16 0,30 0,28 0,23
bruto dividenda na delnico 0,00 0,00 0,00 0,00
P / BV 0,68 0,84 0,45 0,36
P / CF 12,37 8,70 5,03 5,15
P / E 200,00 17,33 11,92 14,50
kapitalski donos 69,6% 29,9% -45,0% -18,9%
dividendni donos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
skupni donos delnice 69,6% 29,9% -45,0% -18,9%

Knjigovodska vrednost = kapital  /  (število vseh delnic – število lastnih delnic) 
Tržna kapitalizacija = zaključni tečaj ob koncu leta * število delnic, ki kotirajo na borzi
Čisti dobiček ali izguba na navadno delnico = čisti dobiček ali izguba, ki pripada navadnim delničarjem / (število navadnih delnic – število lastnih delnic)
Denarni tok na delnico = (čisti dobiček - dividende + amortizacija) / (število vseh delnic – število lastnih delnic)
P / BV = zaključni tečaj ob koncu leta  /  knjigovodska vrednost delnice
P / CF = zaključni tečaj ob koncu leta  / denarni tok na delnico
P / E = zaključni tečaj ob koncu leta  /  čisti dobiček na delnico
Kapitalski donos = porast zaključnega tečaja v enem letu


PRVIH DESET DELNIČARJEV INTEREUROPE D.D. NA DAN 31. 12. 2020

31.12.2020
Delničar Število delnic Delež
1. Pošta Slovenije, d.o.o. 22.235.235 80,9%
2. Luka Koper, d.d. 1.344.783 4,9%
3. Kapitalska družba, d.d. 719.797 2,6%
4. Luka Koper INPO, d.o.o. 615.730 2,2%
5. SDH, d.d. 474.926 1,7%
6. Zavarovalnica Triglav d.d. 332.918 1,2%
7. Odv. pisarna Jereb (fid. rač) 134.599 0,5%
8. fizična oseba 117.967 0,4%
9. fizična oseba 76.873 0,3%
10. fizična oseba 73.196 0,3%

LASTNIŠKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2020

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*:
Tečaj delnice  IEKG
Zadnja posodobitev: 06.07.2022
1.27 €