SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Uprava
Poglavitna dejavnost Intereurope je zagotavljanje celovite palete logističnih storitev v popolno zadovoljstvo svojih kupcev. Širok nabor logističnih rešitev obvladujemo prek treh ključnih poslovnih področij: kopenski promet, interkontinentalni promet ter logistične rešitve.

Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi družbo, jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Deluje skladno s cilji družbe za doseganje največje koristi za delničarje ob hkratnem upoštevanju vseh deležnikov. Uprava ima skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom družbe največ štiri člane, vendar pa konkretno število določi nadzorni svet v skladu z načelom učinkovitosti in racionalnosti. En član uprave je lahko imenovan v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, slednji v okviru splošnih pravic in obveznosti člana uprave zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. Delovanje uprave in razdelitev področij med posameznimi člani natančneje opredeljuje Poslovnik o delu uprave. Mandat uprave traja pet let.

Danes je uprava tričlanska. Delovanje uprave in delitev področij dela je podrobno opredeljeno v poslovniku o delu uprave.

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*:
Tečaj delnice  IEKG
Zadnja posodobitev: 01.03.2024
1.65 €
O delnici